skip to Main Content

Vakbonden jeugdzorg willen ‘Corona-afspraken’ maken met werkgevers

 

De vakbonden van de Cao Jeugdzorg-tafel hebben een brief gestuurd naar de werkgevers met de oproep om samen tot duidelijke afspraken te komen over onder andere werkdruk, werkbelasting en persoonlijke beschermingsmiddelen vanwege de Coronacrisis.

In de jeugdzorg heerst momenteel veel onrust bij werknemers, onder andere over richtlijnen en protocollen die, specifiek voor de jeugdzorg, onduidelijk of niet afdoende zijn. Daarnaast is de werkdruk, die mede door een hoog ziekteverzuim toch al hoog was, toegenomen door de Coronacrisis. De drie vakbonden aan de Cao Jeugdzorg-tafel (FNV, CNV en FBZ – waarbij de LAD is aangesloten) maken zich zorgen over de mentale, fysieke en emotionele belasting die nu ontstaat bij werknemers en het herstel daarvan. Vervanging van zieke collega’s en nauwelijks rustmomenten beginnen hun tol te eisen.

In de brief staat een aantal agendapunten, waarover de vakbonden samen met Jeugdzorg Nederland willen maken.