skip to Main Content

Verder op weg naar één cao voor huisartsen in loondienst

De LAD, LHV en InEen hebben de gesprekken over één cao voor huisartsen in loondienst voorgezet. De partijen bespraken tijdens de derde bijeenkomst op 6 december de kaders en maakten een procesafspraak over het vervolg.

Zo is verder gesproken over:

  • de doelstelling (wat willen we bereiken met de cao?);
  • de reikwijdte van de cao (welke werkgever willen we laten ‘vallen’ onder de cao?);
  • het karakter van de cao (welke vorm past het beste bij de doelstellingen; minimum of standaard?);
  • de mate van detaillering van de nieuwe cao (welke thema’s willen we centraal regelen in de cao? In hoeverre vinden we het mogelijk maken van maatwerk gewenst?).

Hoe verder?

Het resultaat van dit gesprek wordt nu door de procesbegeleider FWG Progressional People uitgewerkt. Elke partij bespreekt voor 24 januari 2023 deze uitwerking intern met betrokkenen uit de eigen achterban. Daarvoor hebben de LAD, LHV en InEen ieder een eigen vorm (‘denktank’, ‘werkgroep’ of ‘panel’) ingericht. De partijen zetten op basis van de ‘interne’ uitkomsten het gesprek voort. Op deze wijze kan het traject met oog voor alle belangen zorgvuldig worden doorlopen.

Toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenpakket

Met de nieuwe cao willen de cao-partijen een instrument in handen krijgen waarmee een eigentijds en toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenpakket beschikbaar komt voor alle huisartsen werkzaam in loondienst. Als basis hiervoor dient een gezamenlijk te formuleren visie op de ontwikkeling van de huisartsen(zorg) en de betekenis daarvan voor de arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden van deze huisartsen.

Op 24 januari praten de partijen verder aan de hand van de feedback uit de interne besprekingen. De partijen willen een concreet voorstel voor één cao voor huisartsen in loondienst uiterlijk 1 juli 2023 beschikbaar hebben.