skip to Main Content

Voorbereidingen zondagsdienst 26 oktober in volle gang

De NFU is niet ingegaan op het ultimatum voor een beter voorstel voor een nieuwe Cao UMC dat de LAD eind september stelde. Dit betekent dat er een nieuwe zondagsdienst wordt voorbereid op dinsdag 26 oktober. Ook LAD-leden kunnen dit keer aan de zondagsdienst meedoen. Zij konden zich de afgelopen weken aanmelden. Intussen zijn alle actiedraaiboeken bijna gereed.

Een grote meerderheid van de LAD-leden heeft in de ledenraadpleging tegen het eindbod van de NFU gestemd. De belangrijkste reden hiervoor is dat het oplossen van een arbeidsmarktprobleem van een specifieke groep zorgprofessionals niet ten koste mag gaan van de arbeidsvoorwaarden van de rest. Daarnaast is het onacceptabel dat de grootste groep werknemers in de umc’s er met slechts 1% salarisverhoging de komende jaren financieel op achteruitgaat. Tot slot vinden we dat de NFU de verhoudingen op de werkvloer op scherp zet en werknemers tegen elkaar uitspeelt door maar met één van de vijf vakbonden, verpleegkundigenvakbond NU’91, een cao-akkoord te sluiten.

Voorbereiding zondagsdienst: aanmelden

Leden van de LAD konden op 28 september helaas niet niet deelnemen aan de zondagsdienst georganiseerd door de FNV en CNV, omdat de LAD niet op tijd kon voldoen aan de noodzakelijke juridische aanzeggingstermijnen en veiligheidsvoorbereidingen. Aan de volgende zondagsdienst op dinsdag 26 oktober doen we wél mee, wat betekent dat u ook actie mag voeren, mits uw afdeling in het draaiboek is opgenomen. In ieder umc is een lokaal actiecomité aangesteld dat de zondagsdienst coördineert. De actiecomités maken een actiedraaiboek, waarin exact wordt vermeld welke afdelingen meedoen aan de zondagsdienst. Vraag het draaiboek op bij het actiecomité in uw umc (de contactgegevens staan op het intranet; kunt u ze niet vinden, neem dan contact met ons op). Het draaiboek wordt juridisch getoetst door onze juristen en besproken met uw raad van bestuur.

Tips voor een succesvolle zondagsdienst

  • Tijdens een zondagsdienst werkt u op een doordeweekse dag alsof het zondag is. Er zijn geen geplande of electieve opnames, met uitzondering van spoedopnames. Ook opnames op de IC, kraam/couveuse-afdeling en de afdelingen oncologie en hartbewaking gaan over het algemeen door.
  • Om te zorgen dat de zondagsdienst inderdaad patiëntvriendelijk verloopt, moet te allen tijde worden voorkomen dat patiënten tevergeefs naar het ziekenhuis komen voor een geplande behandeling. Plan dus geen afspraken of behandelingen op de dag van de zondagsdienst en verzet geplande afspraken. Dat laatste is overigens de verantwoordelijkheid van de werkgever.
  • Bent u op 26 oktober ingeroosterd en doet u mee aan de zondagsdienst? Dan moet u ook aanwezig zijn in het ziekenhuis tijdens de zondagsdienst. U draait geen spreekuur, maar kunt bijvoorbeeld achterstallige administratieve of patiëntvriendelijke werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast kunt u meedoen aan het actieprogramma in uw umc.
  • Vraag het actiedraaiboek bij uw actiecomité op en bespreek dit vooraf op uw afdeling zodat duidelijk is welke werkzaamheden niet worden gedaan en wat onder spoedzorg valt.
  • Artsen en andere zorgprofessionals die onder supervisie werken moeten de acties goed afstemmen met hun supervisor. Zij zijn immers eindverantwoordelijk voor de patiëntenzorg.
  • Zorg dat het op basis van het actiedraaiboek duidelijk is in het team hoe de afdeling bereikbaar is voor spoedgevallen en ga na of de telefoondienst ook op de hoogte is gesteld.

Meer weten over het draaien van een zondagsdienst? Bekijk onze FAQ.

Tot slot: timing

De LAD deelt de mening met veel artsen dat de timing voor harde acties met het oog op de inhaalzorg niet slechter kan dan nu. Na de ongelooflijke inspanningen die tijdens de coronacrisis zijn geleverd, en die nog iedere dag geleverd worden om de patiënten de zorg te geven die zij nodig hebben, is het onbegrijpelijk dat de werkgevers de cao-onderhandelingen op deze wijze op de spits hebben gedreven.

Vragen

Heeft u vragen over dit bericht? Neem dan contact met ons op via bureau@lad.nl of bel 088-1344100.