skip to Main Content

Voorlopig nog geen nieuwe Cao UMC

De NFU ziet geen financiële ruimte voor een structurele salarisverhoging voor medewerkers in umc’s. De werkgeversorganisatie wil het SER-advies ‘Werken in de zorg’ en de komst van een nieuw kabinet eerst afwachten voordat ze verder wil praten over een nieuwe cao. Dat is de uitkomst van de zesde overlegronde op 12 maart.

De LAD ging op 12 maart samen met de andere werknemersorganisaties (FBZ, FNV, CNV en NU’91) voor de zesde keer om tafel met de NFU om te praten over een nieuwe Cao UMC. De werknemersorganisaties hebben gezamenlijk nogmaals benadrukt een structurele salarisverhoging voor alle umc-medewerkers als ‘harde voorwaarde’ te zien.

De NFU begrijpt die wens, maar vindt een loonstijging, in welke vorm dan ook, gezien de beperkte financiële ruimte niet verantwoord. De LAD is daar teleurgesteld over. De werkdruk is immers hoog en de personeelstekorten zijn groot. In antwoord op de lage instroom en hoge uitstroom in de zorg is een loonstijging voor alle functiegroepen belangrijk om het werken in umc’s aantrekkelijk te houden. De LAD begrijpt bovendien niet waarom er geen financiële ruimte is. Eind vorig jaar nog is een cao voor de zelfstandige klinieken afgesproken met een generieke loonstijging van 2 procent in 2021. Daar is het dus wel gelukt. “We vinden het jammer dat de NFU de bal bij een nieuw kabinet legt en zelf geen verantwoordelijkheid neemt als werkgeversorganisatie”, aldus onderhandelaar Jan Willem Le Febre.