skip to Main Content

Wat betekent het ‘Actieplan Werkdruk in de ANW’ voor de Hidha?

Na het positieve besluit eind november van de Landelijke Ledenvergadering van de LHV over het ‘Actieplan Werkdruk in de ANW’ moest nog verder uitgewerkt worden wat dit betekent voor Hidha’s en voor de Cao Hidha. Omdat de LAD en de LHV hierover nog in overleg zijn adviseren we Hidha’s intussen nog geen overeenkomst met de huisartsenpost aan te gaan.

Vier opties

Met de LHV hebben we vier opties verkend:

  • We laten het zoals het nu is. De huisarts-werkgever is aangesloten bij de huisartsenpost en vult samen en in overleg met de Hidha een bepaald aantal diensten in. De hoeveelheid diensten en de criteria die daarbij een rol spelen hangen af van het door de betreffende huisartsenpost en de aangesloten huisartsen gekozen verdeelsysteem.
  • Een variant hierop is dat de Hidha een eigen aansluitovereenkomst sluit met de huisartsenpost, maar dat de uitbetalingen, verzekeringen e.d. gewoon via de huisarts-werkgever blijven lopen. Voordeel van deze variant is dat de Hidha dezelfde rechten en plichten krijgt als de andere aangesloten huisartsen (zoals inspraak in het beleid van de huisartsenpost, toegang tot het roostersysteem e.d.).
  • Een knip in de arbeidsovereenkomst, waarbij de Hidha een overeenkomst met de huisarts-werkgever heeft voor doordeweeks overdag en vervolgens voor de ANW-zorg als zzp’er een overeenkomst sluit met de huisartsenpost.
  • Een knip in de arbeidsovereenkomst, waarbij de Hidha een overeenkomst met de huisarts-werkgever heeft voor doordeweeks overdag en vervolgens voor de ANW-zorg in loondienst gaat bij de post.

We zijn tot de conclusie gekomen dat de derde en de vierde optie niet de voorkeur hebben vanwege het zzp’schap en daarmee de gevolgen voor het dienstverband van de Hidha. Onderwerp van de verkenning blijven daarom de eerste beide opties.

Hoe nu verder?

In de huidige Cao Hidha staan afspraken over de ANW-diensten. Omdat deze cao loopt tot en met 30 april 2024 menen de LHV en de LAD dat het voor de komende periode het meest realistisch is de huidige situatie (de eerste optie) te blijven hanteren. Zo is er ruimte om in 2023 voor te sorteren op de toekomst en modelovereenkomsten en aangepaste teksten voor de volgende Cao Hidha op te stellen. Hierover wordt de komende weken meer duidelijk.

Wijziging gedifferentieerde ANW-uurtarieven

Verder overleggen de LAD en de LHV momenteel over de nieuwe verhoogde en gedifferentieerde ANW-uurtarieven. Huisartsenposten mogen deze gaan uitbetalen na overeenkomst met de zorgverzekeraar over de implementatie van het ANW-actieplan. Zodra duidelijk is wat de nieuwe ANW-vergoedingen voor Hidha’s worden, maken we dit bekend. Dit zal niet eerder zijn dan 1 april a.s. We houden de Hidha;s op de hoogte.