skip to Main Content

Werknemers umc’s krijgen salarisverhoging van 10% in 2023

Werknemersorganisaties LAD, FBZ, FNV, NU’91 en CNV hebben op 21 december 2022 overeenstemming bereikt met de NFU over de loonstijging in 2023 voor werknemers in umc’s. Alle werknemers krijgen op 1 januari 2023 een structurele salarisverhoging van 6% en op 1 november 2023 een verhoging van nog eens 4%. De LAD is blij dat er een gelijke procentuele loonsverhoging voor alle werknemers is gerealiseerd.

In november 2021 werd een akkoord bereikt voor een nieuwe Cao UMC, die op 1 januari 2022 van kracht werd. In dat akkoord werd afgesproken dat de collectieve salarisverhoging voor 2023 minimaal de CPI-afgeleid 2022 (consumentenprijsindex) volgens de Prinsjesdagraming 2022 bedraagt. In september bleek dat die 11,3% is.

In diezelfde afspraak was echter ook opgenomen dat knelpunten zouden worden besproken. Met een beroep op die clausule nodigde de NFU de bonden uit voor een gesprek over de uitvoering van de loonafspraak. De NFU voerde diverse redenen aan waarom ze de afspraak niet kon nakomen. De werknemersorganisaties gaven daarop nadrukkelijk aan dat de afspraak in het cao-akkoord niet vrijblijvend is. De werkdruk in umc’s is hoog en werknemers ervaren dagelijks de gevolgen van personeelstekorten. Zeker in tijden van inflatie en hoge energieprijzen is een goede salarisverhoging essentieel.

Er volgden nog twee overleggen, maar op 29 november bleek dat de NFU niet richting de werknemersorganisaties wilde bewegen. Daarop gaven de werknemersorganisaties aan juridische stappen te overwegen als de NFU haar verantwoordelijkheid niet zou nemen. Dat leidde uiteindelijk tot een nieuwe uitnodiging van de werkgevers, waarna overeenstemming werd bereikt voor een loonstijging van in totaal 10% in 2023.

De LAD, die zich hard heeft gemaakt voor een gelijke procentuele loonsverhoging voor alle werknemers, is blij dat de NFU met deze afspraak umc-werknemers tegemoetkomt en dat werknemers nu weten waar ze aan toe zijn. Er wordt afgezien van een gang naar de rechter, omdat werknemers dan nog lang in onzekerheid zouden zitten.
LAD-leden ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een ledenraadpleging over de gemaakte afspraak.