skip to Main Content

Zorgvakbonden stellen de NVZ een ultimatum

De vier zorgvakbonden (LAD/FBZ, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NU’91) hebben een ultimatum gestuurd aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Ze eisen dat de NVZ tegemoetkomt aan hun cao-eisen. Gebeurt dit niet, dan zijn acties onvermijdelijk. De NVZ heeft tot 21 februari om dat te voorkomen.

De NVZ legde op 31 januari een eindbod neer dat volgens de vakbonden onder de maat is. Het eindbod is mooi verpakt, maar misleidend. Het betekent een verslechtering van arbeidsvoorwaarden: er is geen koopkrachtbehoud voor de ziekenhuismedewerkers en dat is lastig uit te leggen gezien de salarisstijging in de umc’s. Daarnaast krijgen zorgprofessionals minder zeggenschap, terwijl werkgevers juist meer flexibiliteit krijgen bij de roosters. Ook wordt er flink gekort op vergoedingen die werknemers krijgen, zoals de verschoven diensttoelage. Verder zijn alle beroepsspecifieke voorstellen van de LAD/FBZ, zoals het strakker begrenzen van de normatieve werkweek van aios, niet gehonoreerd.

Eisen

De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 10% voor één jaar plus 100 euro. Ook willen ze dat werknemers die met het openbaar vervoer reizen de volledige reiskosten vergoed krijgen. De onregelmatigheidstoeslag moet worden betaald over het volledige uurloon, waarbij ook de hogere salarisgroepen niet meer worden uitgesloten. Verder moeten werknemers het recht krijgen op onbereikbaarheid, op momenten dat ze niet zijn ingeroosterd. Ook willen de vakbonden dat de wensen van de werknemer leidend zijn voor de vaststelling van het basisrooster.

Ziekenhuismedewerkers zijn geen sluitpost

De afgelopen periode heeft opnieuw veel gevraagd van ziekenhuismedewerkers: een hoge werkdruk door inhaalzorg, een hoger ziekteverzuim en toenemende personeelstekorten. Zorgprofessionals moeten voortdurend alle zeilen bijzetten. LAD/FBZ-onderhandelaar Rob Koster: “Kwalitatief goede zorg kan alleen als zorgwerknemers goed worden betaald, worden beschermd tegen een te hoge werkdruk en goed worden opgeleid. Aan goede zorg hangt een prijskaartje: ziekenhuismedewerkers mogen geen sluitpost zijn.”

Actievorm

Als de NVZ niet ingaat op het ultimatum, wordt een actietraject gestart. Leden van de vakbonden hebben al laten weten dat ze niet zitten te wachten op ludieke acties. De vakbonden gaan dan ook meteen over tot het ultieme actiemiddel in de zorg: een zondagsdienst. Dat betekent dat er op een doordeweekse dag gewerkt wordt alsof het zondag is. Spoedzorg gaat te allen tijde door, zodat de patiëntveiligheid niet in het geding komt.

Wat kunnen artsen doen?

  • In ziekenhuizen worden nu actiecomités gevormd. Informeer in je ziekenhuis of er een actiecomité is en kijk of jij of een van je collega’s kan aansluiten, zodat artsen en andere zorgprofessionals kunnen meedenken over lokale activiteiten en over de zichtbaarheid van artsen tijdens de acties.
  • We hebben niet voor niets Valentijnsdag uitgekozen voor het versturen van het ultimatum; een symbolisch startmoment om ziekenhuisbestuurders te vragen de druk op te voeren bij de NVZ en te vragen of zij zorgprofessionals een warm hart toedragen. Daarom hebben de vier vakbonden een Valentijnskaart gemaakt. Hang deze op in je ziekenhuis, stuur deze naar de raad van bestuur van je ziekenhuis of onderteken deze met collega’s.

Bekijk de ultimatumbrief.