skip to Main Content

Werknemersverenigingen tekenen alleen voor goede cao álle ziekenhuismedewerkers

 

Woensdagavond 25 september zijn vakbonden FNV, LAD/FBZ, NU’91 en CNV niet verder gekomen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in het gesprek over een nieuwe cao voor ziekenhuismedewerkers. De bonden moesten concluderen dat verdergaan met formele onderhandelingen niet zinvol zou zijn. Dat betekent dat de cao-acties van vandaag en volgende week doorgaan met zondagsdiensten in zeven ziekenhuizen.

Herhaling van zetten

In het informeel overleg herhaalden de ziekenhuiswerkgevers hun eindbod en kwamen marginaal met hele kleine verbeteringen. Daar tegenover stonden verslechteringen waaronder over de eigen bijdrage voor de zorgverzekering en loondoorbetaling bij ziekte. Bovendien wilde de NVZ op het gebied van loon, een van de belangrijkste struikelblokken in het cao-traject, voornamelijk afspraken maken over een hogere onregelmatigheidstoeslag en niet over een eerlijke, goede verhoging van het vaste loon. Volgens de bonden heeft formeel verder onderhandelen geen zin. De zondagsdiensten die morgen in Drachten, Heerlen en Sittard en volgende week in Rotterdam, Schiedam, Groningen en Haarlem staan gepland, gaan dan ook onverminderd door.

Coassistenten

De NVZ geeft in haar eigen berichtgeving aan dat ze ook van plan was om met een voorstel te komen voor een ‘vergoeding’ voor coassistenten. Rob Koster, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden bij FBZ: “De NVZ probeert zand in ieders ogen te strooien. De ‘vergoeding’ waar zij over spreekt, betreft een reiskostenvergoeding en niet de tegemoetkoming voor coassistenten. Dit stond ook zo in het eindbod van de NVZ.”

Verhoging niet bij gratie onregelmatigheid

Rob Koster, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden zet kanttekeningen bij de verhoging van de onregelmatigheidstoeslag (ort): “Een verhoging is natuurlijk fijn, maar deze bestaat alleen bij de gratie van onregelmatigheid.” De verhoging van de ort raakt ook maar ongeveer de helft van de ziekenhuismedewerkers. “Iedereen in de ziekenhuizen werkt zich een slag in de rondte. Zorgprofessionals in het lab, op de poli’s, op de röntgenafdeling en nog meer ondersteunende diensten werken voornamelijk overdag. Daarom eisen wij bij de NVZ een structurele loonsverhoging voor álle werknemers,” aldus Koster.

Goed totaalpakket

FNV Zorg & Welzijn, LAD/FBZ, NU’91 en CNV willen een goede cao voor ziekenhuismedewerkers met een goede salarisverhoging en een extra toeslag op loon wanneer medewerkers last-minute worden opgeroepen om te werken. Ook willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers. Er vallen 200.000 medewerkers onder de Cao Ziekenhuizen. Deze werken verspreid over 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra in Nederland.