skip to Main Content

LAD-leden stemmen in met nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

 

De LAD-leden die onder de Cao Gehandicaptenzorg vallen, hebben ingestemd met het akkoord voor een nieuwe cao. In het akkoord is afgesproken dat werknemers een gemiddelde salarisverhoging van 3,1% per jaar krijgen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over professioneel statuten, de vergoeding van scholingskosten voor herregistratie en over het recht om onbereikbaar te zijn.

Voor het eerst is het recht op onbereikbaarheid in de cao opgenomen. Altijd ‘aan staan’ is steeds meer de norm geworden. Dat verstoort de balans werk/privé. Deze cao-afspraak biedt de werknemers steun in de rug om echt vrij te zijn als ze vrij zijn. Het is een afspraak waar zorg-breed grote behoefte aan bestaat: deze kreeg recent navolging in nieuwe akkoorden voor de VVT en de jeugdzorg.

De belangrijkste afspraken op een rij:

  • Deze cao geldt van 1 april 2019 tot 1 oktober 2021.
  • Het salaris wordt op 1 juni 2020 verhoogd met 3,4% en op 1 juni 2021 met 3,15%.
  • De eindejaarsuitkering wordt vanaf december dit jaar structureel met 1,28% verhoogd naar een volledige dertiende maand.
  • Werknemers krijgen in 2019, 2020 en 2021 een eenmalige uitkering.
  • Werknemers krijgen het recht om in vrije tijd onbereikbaar te zijn voor het werk.
  • Er komen betere afspraken om de hoge werkdruk aan te pakken.
  • Vanaf hun 57ste zijn werknemers niet meer verplicht slaapdiensten te draaien.
  • Cao-partijen onderzoeken maatregelen om werknemers in de gehandicaptenzorg eerder te kunnen laten stoppen met werken.
  • Het vastleggen van de invloed van zorgprofessionals wordt in de nieuwe cao onderkend. Via de cao-app komt een model beschikbaar om de inspraak formeel vast te leggen via een professioneel statuut.
  • Werkgevers moeten in het scholingsplan ruimte reserveren voor de vergoeding van scholingskosten die voortvloeien uit (her)registraties.

Bekijk alle afspraken in het onderhandelaarsakkoord.