skip to Main Content

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2023

De LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2023 gepubliceerd, dat de basis vormt voor cao-onderhandelingen die volgend jaar starten. Het Arbeidsvoorwaardenbeleid bevat focuspunten die de drie speerpunten van de LAD raken: goede arbeidsvoorwaarden, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief.

De zorg staat onder grote druk: de personeelstekorten zijn hoog, evenals het verzuim en het verloop. Daarnaast kampen artsen en andere zorgprofessionals met een hoge werk- en regeldruk. Om zorgprofessionals voor hun vak te blijven behouden, zijn goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden juist nu heel belangrijk. Daarom zet de LAD onder andere in op de volgende punten:

  • De LAD pleit voor koopkrachtbehoud voor alle werknemers en vindt dat een eventuele extra loonsverhoging voor middengroepen moet worden betaald uit extra middelen van de overheid.
  • Artsen moeten veilig en gezond hun werk kunnen doen. Dit betekent voldoende hersteltijd, extra aandacht voor persoonlijke coaching en de mogelijkheid van gratis mentale begeleiding.
  • Het ziekteverzuim en het hoge aantal burn-outklachten moeten omlaag. De LAD zet in op pilots en betere handhaving van wetgeving en cao’s.
  • Voor een betere werk-privébalans moeten artsen invloed krijgen op hun rooster en moeten ANW-diensten eerlijker worden verdeeld.
  • De LAD zet in op het aanpakken van de ‘veelurencultuur’ in met name ziekenhuizen en umc’s met als eerste stap registratie en daarmee het inzichtelijk maken van extra gewerkte uren.
  • De LAD draagt bij werkgevers het belang uit van inspraak van artsen bij het instellingsbeleid (bijvoorbeeld via medische staven, specialistische staven of vergelijkbare overleggen) en borgt dit in de cao.
  • Voor behoud van zorgprofessionals zijn minder administratieve lasten, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waardering, positionering en professionele zeggenschap essentieel.
  • Werkgevers moeten de kosten vergoeden voor scholing, persoonlijke ontwikkeling, deskundigheidsbevordering, (her)registratiekosten en lidmaatschapskosten van de beroepsvereniging.
  • Alle coassistenten dienen een redelijke vergoeding en reiskostenvergoeding te krijgen.

Meer lezen? Bekijk het Arbeidsvoorwaardenbeleid.