skip to Main Content

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2024

Koopkrachtverbetering, een normalisering van de arbeidsduur, minder regeldruk en een goede borging van zeggenschap van artsen in zorginstellingen: het zijn een paar belangrijke punten waar de LAD op inzet aan cao-tafels. In het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2024 zijn alle speerpunten vastgelegd die de basis vormen voor cao-onderhandelingen die volgend jaar starten.

De zorg staat onder grote druk. De personeelstekorten zijn hoog, evenals het verzuim en het verloop. Daarnaast kampen artsen en andere zorgprofessionals met een hoge werk- en regeldruk. Om zorgprofessionals voor hun vak te blijven behouden, zijn goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden juist nu heel belangrijk, maar de LAD verwacht niet dat de cao-onderhandelingen met werkgevers volgend jaar makkelijk zullen verlopen. “In 2023 zijn in veel zorgcao’s de lonen tussentijds aangepast om tegemoet te komen aan de gestegen kosten voor levensonderhoud. Werkgeversorganisaties hebben aangegeven dat het geld dat zij erbij krijgen via de Overheidsbijdrage in de Arbeidsvoorwaardenontwikkeling (OVA) geen gelijke tred houdt met die loonstijgingen en dat daarnaast andere kosten – zoals energielasten – voor hen ook zijn gestegen”, schrijft de LAD in het arbeidsvoorwaardenbeleid.

Houd de zorg aantrekkelijk

Toch is het juist nu essentieel om de zorg aantrekkelijk te houden, vindt de LAD, óók financieel. In 2021 concludeerde de Sociaal-Economische Raad dat de lonen van middengroepen in de zorg zo’n zeven tot negen procent achterliepen op lonen van vergelijkbare beroepen in andere sectoren. Het kabinet trok hierop 625 miljoen euro uit om deze kloof te dichten. Daarmee is de achterstand echter nog lang niet ingelopen. De LAD vindt het belangrijk dat de kloof met andere sectoren wordt gedicht, maar dit mag niet ten koste gaan van andere inkomensgroepen in de zorg. Zoals LAD-voorzitter Suzanne Booij eerder in een column schreef: “Het oplossen van een arbeidsmarktprobleem van een specifieke groep zorgprofessionals mag nooit ten koste gaan van de arbeidsvoorwaarden van een andere groep.” De inzet voor 2024 is daarom om koopkrachtverbetering te realiseren voor alle zorgprofessionals via een procentuele loonsverhoging.

Gezond en veilig werken

Gezond en veilig werken is net als afgelopen jaren een tweede speerpunt in het arbeidsvoorwaardenbeleid. De hoge werkdruk moet langs meerdere sporen omlaag, waaronder een betere naleving van regelgeving en cao’s, stimuleren van eHealth, terugdringen van de regeldruk en het invoeren van integraal levensfasebewust personeelsbeleid/generatiebeleid. Daarnaast wil de LAD een normalisering van de arbeidsduur bespreekbaar maken en vindt ze dat er extra aandacht moet zijn voor persoonlijke omstandigheden en coaching, en de mogelijkheid van gratis mentale begeleiding.

Zeggenschap en positionering

Zeggenschap en positionering komt als derde speerpunt terug in het arbeidsvoorwaardenbeleid. Het is belangrijk dat artsen en andere zorgprofessionals betrokken zijn bij het beleid binnen hun instelling. Dit zorgt volgens de LAD niet alleen voor meer werkplezier en betrokkenheid, maar ook voor kwalitatief betere besluiten met meer draagvlak. De LAD wil zeggenschap om die reden borgen in cao’s, bijvoorbeeld via medische staven, specialistische staven of vergelijkbare overlegconstructies. Verder vindt ze dat zorgprofessionals uitdrukkelijk moeten worden betrokken bij de uitvoering van sociale of technologische innovaties en de ruimte moeten krijgen zich hierin te scholen en ontwikkelen.

Andere punten

De LAD zet verder in haar arbeidsvoorwaardenbeleid onder andere in op het aanpakken van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, het realiseren van een tegemoetkoming voor coassistenten in lijn met andere wo-stages, (doorbetaalde) tijd voor scholing en ontwikkeling, behoud van werk bij reorganisaties en het recht op loopbaanbegeleiding.

Meer lezen? Bekijk het Arbeidsvoorwaardenbeleid.