skip to Main Content

LAD-onderzoek COVID-19 over gezond en veilig werken


Hoewel de eerste COVID-19 piek achter ons ligt, werken veel artsen nog steeds onder bijzondere omstandigheden. Om artsen gericht te kunnen ondersteunen bij het werken in deze omstandigheden is de LAD een onderzoek gestart onder artsen in dienstverband. We willen graag weten wat artsen nodig hebben om hun werk gezond en veilig te kunnen doen. U kunt helpen door mee te doen aan dit onderzoek.

Ga naar de vragenlijst

Sommige artsen hebben op dit moment even een adempauze; anderen hebben het juist extra druk nu de reguliere zorg weer wordt opgestart. Diverse artsen hebben bij de LAD aangegeven dat ze onder een hoge werkdruk werken en dat dit de komende tijd zo zal blijven. Hoe houden artsen het vol in deze onzekere tijd en waaraan hebben ze behoefte; nu en straks? Kort gezegd is dat de insteek van het onderzoek.
De LAD gebruikt de uitkomsten om inzicht te krijgen in de gezondheid en veiligheid van haar leden en wil artsen met de resultaten zo gericht mogelijk ondersteunen, bijvoorbeeld met specifieke producten en diensten en met het opzetten van projecten en programma’s. Daarnaast kunnen de uitkomsten worden gebruikt om mee te nemen in arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.

Wie kan de vragenlijst invullen?

Het onderzoek loopt tot 10 juni en wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. Stichting IZZ houdt tegelijkertijd een soortgelijk onderzoek onder andere zorgprofessionals. De resultaten van beide onderzoeken worden op groepsniveau gezamenlijk gepubliceerd om landelijk aandacht te vragen voor wat er speelt en oplossingsrichtingen aan te dragen.
Alle LAD-leden (met uitzondering van coassistenten en gepensioneerde artsen) hebben intussen een link ontvangen om de vragenlijst in te vullen. Medisch specialisten zijn door de LAD en Federatie Medisch Specialisten gezamenlijk uitgenodigd, omdat de LAD en de Federatie samen optrekken als het gaat om gezond en veilig werken.

Tips bij het invullen

  • Bent u begonnen met het invullen, maar heeft u dit nog niet afgemaakt? Dan kunt u, als u op de link klikt, gewoon verder gaan waar u was gebleven. We hopen dat u de hele vragenlijst wilt doorlopen; op die manier krijgen we een goed beeld van uw wensen.
  • We hebben van een aantal artsen het signaal gekregen dat hun specialisme niet (makkelijk) vindbaar was, waarvoor excuus! Als dit voor u het geval is, klikt u op ‘overige specialismen’ en vult u daar uw functie in. Heeft u de vragenlijst afgebroken, omdat u uw specialisme niet kon vinden? We hopen dat u de vragenlijst dan alsnog wilt invullen. Klik op de link en ga terug naar de vraag ‘Waar valt uw beroep onder?’. Uw input is voor ons nog nuttiger als we weten wat uw specialisme is.

Voor vragen kunt u mailen naar covid19vragenlijst@lad.nl.