skip to Main Content

Geen overeenstemming over extra loonsverhoging gehandicaptenzorg

De LAD/FBZ en de andere vakbonden (FNV, CNV en NU’91) hebben helaas geen overeenstemming bereikt over een extra loonsverhoging voor medewerkers in de gehandicaptenzorg. De werkgeversdelegatie stelde een extra loonsverhoging voor van 5% in 2023 en nog eens 5% in 2024. Die percentages werden na salarisschaal 45 echter afgetopt op een nominaal bedrag, waardoor het loonbod voor veel zorgprofessionals te weinig verbetering biedt. Bovendien stelde de werkgeversdelegatie voor om de looptijd van de cao te verlengen tot eind 2024.

In maart vorig jaar bereikten de cao-partijen een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg, die loopt tot en met 31 januari 2024. Daarin werd een loonsverhoging afgesproken die paste bij de situatie van toen (3,2% loonsverhoging per 1 mei 2023), maar die nu onvoldoende blijkt door de hoge inflatie van de afgelopen tijd.

De vakbonden verzochten VGN daarom begin dit jaar of werknemers in 2023 een extra loonsverhoging kunnen krijgen, bovenop de afspraken in de lopende cao. Er vonden twee verkennende gesprekken plaats en op 9 mei zaten de partijen opnieuw om de tafel. Helaas heeft dat niet geleid tot het loonbod waar de LAD op had gehoopt. LAD-leden worden aan deze cao-tafel vertegenwoordigd door FBZ, de vakbond die ook de belangen van andere zorgprofessionals behartigt, zoals psychologen, orthopedagogen, logopedisten en vaktherapeuten. “De percentages zijn afgetopt op een nominaal bedrag. Dat betekent dat er voor een groot deel van de achterban van FBZ nauwelijks sprake is van koopkrachtverbetering. Een arts voor verstandelijk gehandicapten in schaal 65 gaat er in 2023 bijvoorbeeld geen 5% maar slechts 3,1% extra op vooruit; bij het maximum in schaal 70 is dat nog maar 2,6%”, aldus onderhandelaar Maaike Langerak.

De LAD/FBZ beraadt zich nu samen met de andere bonden over het vervolg.