skip to Main Content

Gratis aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering: voor wie?

Als LAD-lid bent u gratis verzekerd voor aanvullende beroepsaansprakelijkheid. De LAD heeft deze verzekeringsdekking ondergebracht bij VvAA. Deze verzekering is nu ook nog van toepassing op zzp-werkzaamheden naast een dienstverband. Let op: vanaf 1 januari 2020 gaat dit veranderen en geldt de verzekering alleen voor werkzaamheden in dienstverband. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers zal vanaf die datum niet meer in het pakket zitten. 

Bij beroepsaansprakelijkheid gaat het om schade die de verzekerde als beroepsbeoefenaar toebrengt aan een ander of aan andermans eigendom. Als een beroepsbeoefenaar in dienstverband werkt, is deze schade vaak al verzekerd via de werkgever, maar dat geldt niet voor alle typen schade.
De LAD heeft om die reden voor haar leden een aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering, inclusief een beperkte dekking voor particuliere aansprakelijkheid bij nevenfuncties, ondergebracht bij VvAA. Deze verzekering is een aanvulling op de werkgeversverzekering en biedt bijvoorbeeld uitkomst bij schade die voortvloeit uit nevenwerkzaamheden die verband houden met uw beroep.

Situatie zzp’ers

De aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt voor alle LAD-leden. De verzekering biedt ook dekking wanneer een lid naast zijn dienstverband voor een klein deel als zzp’er werkzaam is. De polisvoorwaarden worden op dit punt echter gewijzigd, waardoor u vanaf 1 januari 2020 in uw hoedanigheid van zzp’er geen beroep meer kunt doen op deze verzekering.

Als u als zzp’er schade toebrengt aan een ander of aan andermans eigendom, is dit vaak verzekerd via de zorginstelling, maar dit is niet altijd het geval. Daarom is het belangrijk dat u vanaf 1 januari 2020 zelf een aanvullende verzekering sluit, indien u (ook) als zzp’er werkzaam bent. We raden u aan zich vooraf goed te laten adviseren over de mogelijkheden van een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Lees meer over de aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering.