skip to Main Content

Meer tijd nodig voor nieuwe Cao VVT

 

Er is meer tijd nodig om tot een nieuwe Cao VVT te komen omdat werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl nog geen duidelijkheid hebben over hoeveel loonruimte ze kunnen bieden. Werkgevers geven aan dat het nog onduidelijk is welke impact de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en het mogelijke pensioenakkoord hebben op de totale loonkosten.

Werknemersorganisaties LAD/FBZ, NU’91, FNV en CNV hebben de afgelopen periode intensief gesproken met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuis.nl over een nieuwe Cao VVT. Op de agenda stonden punten als werkdruk en duurzame inzetbaarheid. De laatste overleggen stonden in het teken van loonontwikkeling. De cao-partijen gebruiken de komende periode om te onderzoeken wat de wijzigingen van de WAB en het pensioenakkoord concreet gaan betekenen. De eerstvolgende bijeenkomst (8 juli) wordt benut als informatieve bijeenkomst. De onderhandelingen starten waarschijnlijk in de eerste week van september.

Lees meer over de Cao VVT.