skip to Main Content

Merendeel LAD-leden stemt in met Cao Ziekenhuizen

 

Een ruime meerderheid van de LAD-leden heeft ingestemd met de nieuwe Cao Ziekenhuizen, waarvoor in december een onderhandelaarsresultaat werd bereikt. De ledenraadpleging van de LAD sloot iets later dan die van de andere werknemersorganisaties, omdat medio januari nog niet alle leden door een systeemfout een stemlink hadden ontvangen.

De leden van de andere werknemersorganisaties en van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben ook ingestemd met het onderhandelaarsresultaat, waardoor de nieuwe cao een feit is. De cao loopt van 1 april 2019 tot 1 juli 2021. Tijdens de looptijd krijgen werknemers een salarisverhoging die voor LAD-leden oploopt van gemiddeld 5,7 tot 7,5%. Daarnaast krijgen werknemers met terugwerkende kracht over 2019 een eenmalige uitkering van 1.200 euro (voor parttimers is dit bedrag naar rato van de omvang van hun dienstverband). In het onderhandelaarsresultaat zijn verder afspraken gemaakt over onderwerpen die de LAD van groot belang vindt, zoals het verminderen van de werkdruk, het verhogen van de onregelmatigheidstoeslag en het laten meetellen van onderzoekservaring bij de salarisinschaling van basisartsen en aios.

De meeste vragen – en voor de nee-stemmers was dit ook de meest genoemde reden – gingen over de maximering van de loonsverhoging vanaf functiegroep 55, trede 10. De LAD heeft in een Q&A de antwoorden op deze en andere veelgestelde vragen op een rij gezet.

De cao-partijen gaan de komende tijd aan de slag met het uitwerken van de afspraken in een nieuwe cao-tekst. Meer weten over de afspraken? Lees dan het bericht over het onderhandelaarsresultaat.