skip to Main Content

Nieuw platform voor sterkere positie medische staf in ggz

Om de positie van medische staven in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) verder te verstevigen, richten de Federatie Medisch Specialisten en de LAD het Platform ggz op. Het platform is bedoeld voor medisch specialisten die bestuurder zijn van een medische staf in een ggz-instelling. Tijdens de bijeenkomsten van het platform worden ervaringen uitgewisseld en knelpunten besproken. Op dinsdag 19 januari 2021 komt het platform voor het eerst bijeen.

Het Platform ggz is een initiatief van de Federatie en de LAD, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). LAD-voorzitter Suzanne Booij zal het Platform ggz voorzitten: “Het werkveld van zo’n 2.000 medisch specialisten in ggz-instellingen zal de komende jaren ingrijpend veranderen. Het aantal kwetsbare patiënten neemt toe, net als de werkdruk. De digitalisering zal een verdere vlucht nemen. En taken en verantwoordelijkheden komen vaker bij andere zorgprofessionals te liggen.” Robert Sie, bestuurslid bij de Federatie vult aan: “Het is erg belangrijk dat medisch specialisten in de ggz hun positie binnen dit veranderende werkveld versterken. Met dit platform willen we de daad bij het woord voegen. Ik hoop dat veel medisch specialisten die (aankomend) bestuurder zijn van een medische staf zich voor het platform aanmelden, want samen staan we sterker.”

Medische staven in oprichting

De Federatie en de LAD trekken gezamenlijk met de NVvP op om ervoor te zorgen dat er in alle ggz-instellingen een medische staf wordt gevormd. In de meeste ggz-instellingen is inmiddels een staf opgericht. Hierdoor kunnen medisch specialisten beter meebeslissen met hun raad van bestuur en samen belangrijke afspraken maken, bijvoorbeeld over de inhoud en kwaliteit van de zorg. Er is een uitgebreide toolkit ontwikkeld om medisch specialisten op weg te helpen. Ook kunnen zij bij het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD terecht.