skip to Main Content

Wij helpen u graag bij juridische vragen!


Heeft u vragen over uw arbeidsovereenkomst? Dreigt u in een arbeidsconflict te raken? Gaat uw instelling fuseren en vraagt u zich af of uw belangen wel goed zijn meegewogen? Met al dat soort vragen kunt u terecht bij het Kennis- en dienstverleningscentrum, een initiatief van de LAD en Federatie Medisch Specialisten. We bieden individuele dienstverlening aan alle leden van de LAD, De Jonge Specialist en de aangeslotenen bij de Federatie.

Wat doen wij?

Het Kennis- en dienstverleningscentrum is hét loket voor vragen en advies op het gebied van arbeidszaken, bijvoorbeeld bij advies over of bijstand bij arbeidsconflicten en -overeenkomsten, pensioen, salaris en vergoeding, werkrooster en werkdruk, ziekte en arbeidsongeschiktheid, fusies en reorganisaties, herregistratieproblematiek en opleidingsgeschillen. Daarnaast geven we informatie en advies bij het opzetten van een vereniging van zorgprofessionals. Mede dankzij de samenwerking met de Federatie hebben we daarnaast ook expertise over gezondheidsrechtelijke onderwerpen, zoals functioneren, klachtenregelingen, visitaties, gedragscodes en wetgeving.

Hoe werken wij?

Als u een juridische vraag heeft, helpen wij u graag. We beschikken over een kennisdatabank, een uitgebreide juridische bibliotheek en parate kennis. Bij ingewikkelde vragen wordt u in contact gebracht met een van onze juristen. Zo nodig wordt u doorverwezen naar een beleidsadviseur of onderhandelaar van de LAD of Federatie. Jaarlijks beantwoordt het Kennis- en dienstverleningscentrum duizenden vragen.

Waarin onderscheiden wij ons?

Onze dienstverlening is onderscheidend ten opzichte van andere aanbieders door de wisselwerking met het beleid van onder meer de LAD, Federatie en De Jonge Specialist enerzijds, en de positie en belevingswereld van onze leden/aangeslotenen anderzijds.
Onze dienstverlening onderscheidt zich door (bij collectieve activiteiten opgebouwde) kennis en informatie.
Onze juristen zijn daarnaast nauw betrokken bij het maken van beleid. Zij brengen hun expertise vanuit de praktijk in en toetsen of het beleid in de praktijk voldoet, bijvoorbeeld bij cao-onderhandelingen en nieuwe samenwerkingsverbanden in ziekenhuizen.

Wat kost het?

Iedereen die is lid is van de LAD, De Jonge Specialist of is aangesloten bij de Federatie, kan kosteloos voor 20 uur per jaar (voor coassistenten geldt 10 uur per jaar) juridische dienstverlening krijgen. Als er meer nodig is, wordt een uurtarief van € 100,- exclusief btw gehanteerd.

Bekijk ook de voorwaarden voor informatie, advies en bijstand door het Kennis-en dienstverleningscentrum.

Mediation

Mediation kan in verschillende situaties worden ingezet. Bijvoorbeeld als uw re-integratie wordt bemoeilijkt door spanningen in het team, als u en uw leidinggevende het niet eens zijn over uw functioneren of bij onenigheid binnen uw MSB.

Heeft u behoefte aan mediation? Ook dan kunt u bij ons terecht. We werken samen met Mediationformedics.nl: een landelijk netwerk met onafhankelijke en professionele mediators, die gespecialiseerd zijn in de gezondheidszorg. Een mediationtraject start met individuele intakegesprekken met alle deelnemers van ca. 45 minuten per persoon. Na de intakefase starten gezamenlijke mediationsessies, die doorgaans 2 uur duren. Gemiddeld zijn voor een traject 2 tot 5 sessies nodig. Voor LAD-leden/aangeslotenen van de Federatie Medisch Specialisten geldt een gereduceerd uurtarief van € 150 excl. btw (en reiskosten van € 75 per uur excl. btw).

Werkt u op basis van een dienstverband? In de praktijk worden de kosten van mediation doorgaans door de werkgever vergoed, omdat deze in beginsel ook verplicht is om een gerezen geschil op te lossen. Lees er meer over op www.mediationformedics.nl.

KNMG Artseninfolijn

Het Kennis- en dienstverleningscentrum is het loket voor vragen over onder andere arbeidszaken en gezondheidsrechtelijke onderwerpen. Omdat u via uw LAD-lidmaatschap ook aangesloten bent bij de KNMG, kunt u daarnaast terecht bij de KNMG Artseninfolijn. De Artseninfolijn ondersteunt artsen met juridische en medisch-ethische vragen, zoals beroepsgeheim, patiëntenrecht en euthanasie.

Lees er meer over op de website van KNMG of neem contact op met de Artseninfolijn via 088 – 440 42 42 (bereikbaar op werkdagen van 09.30 tot 16.00 uur) of artseninfolijn@fed.knmg.nl.

Contactgegevens Kennis- en dienstverleningscentrum

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 – 17.30 uur op telefoonnummer
088 – 13 44 112.

U kunt uw vraag ook mailen naar bureau@lad.nl of gebruikmaken van het formulier individuele rechtshulp. U krijgt binnen één werkdag een reactie. Ons streven is om inhoudelijke vragen binnen vijf werkdagen te beantwoorden.