skip to Main Content

Slapend dienstverband? Verzoek uw werkgever om beëindiging in 2019!

 

Werkgevers mogen langdurig zieke werknemers niet meer in dienst houden om daarmee het uitbetalen van de wettelijke transitievergoeding te ontlopen. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad, die bepaalt dat werkgevers zogenoemde ‘slapende dienstverbanden’ moeten beëindigen. Heeft u een slapend dienstverband? Verzoek uw werkgever dan nog dit jaar uw dienstverband te beëindigen en schakel zo nodig het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD in.

Naar schatting hebben enkele duizenden werknemers in Nederland een ‘slapend dienstverband’. Het gaat om werknemers die langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt zijn en daardoor niet meer kunnen werken. Zij krijgen geen loon meer, maar zijn officieel nog wel in dienst. Via die constructie hoeven werkgevers hen niet de wettelijke transitievergoeding te betalen, die werknemers krijgen bij ontslag. Die vergoeding kan, afhankelijk van de duur van het dienstverband, oplopen tot enkele tienduizenden euro’s.

Compensatie voor werkgevers

De uitspraak van de Hoge Raad heeft aan deze situatie een eind gemaakt. De Hoge Raad heeft bepaald dat werkgevers slapende dienstverbanden moeten beëindigen en hen de wettelijke transitievergoeding moeten betalen. Werkgevers kunnen voor het betalen van die transitievergoeding in aanmerking komen voor een compensatie van het UWV. Dit volgt uit de Wet compensatieregeling transitievergoeding, die op 1 april 2020 in werking treedt en die tot doel heeft werkgevers te compenseren voor de te betalen transitievergoeding. Deze wet werkt terug op aanspraken op compensatie voor arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 zijn geëindigd.

Vergoeding

Volgens de Hoge Raad moet een werkgever, in het kader van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW), instemmen met een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer met wederzijds goedvinden. Daarbij krijgt de werknemer een vergoeding. Deze vergoeding hoeft niet méér te bedragen dan de transitievergoeding die een werkgever normaal gesproken moet betalen als hij overgaat tot ontslag wegens arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekte. Een uitzondering daarop geldt als een werkgever nog belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld als er een reële mogelijkheid bestaat voor de werknemer om te re-integreren.

Ondersteuning nodig?

Het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD beantwoordde de afgelopen tijd al veel vragen over slapende dienstverbanden en bood ondersteuning bij het beëindigen van zo’n dienstverband. Heeft u een slapend dienstverband? Dan adviseren wij u, met het oog op de uitspraak van de Hoge Raad, dringend uw werkgever nog dit jaar te verzoeken uw arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding. Als de werkgever niet ingaat op dit verzoek, kunt u ons Kennis- en dienstverleningscentrum om advies vragen.