skip to Main Content

VGN doet voorstel voor tussentijdse salarisverhoging Gehandicaptenzorg

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft een eindvoorstel gedaan voor een extra tussentijdse salarisverhoging voor werknemers in de gehandicaptenzorg. De werkgeversorganisatie biedt per 1 december dit jaar een extra salarisverhoging van 6% en op 1 november 2024 een verhoging van 4%. Daarnaast krijgen werknemers in 2023 en 2024 een eenmalige uitkering.

LAD-leden die onder de Cao Gehandicaptenzorg vallen, kunnen tot uiterlijk 22 juni 10.00 uur hun stem uitbrengen? Heb je de ledenraadplegingsmailing onverhoopt niet ontvangen? Mail ons dan via redactie@lad.nl.

In maart vorig jaar bereikten de cao-partijen een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg, die loopt tot en met 31 januari 2024. Daarin werd een loonsverhoging afgesproken die paste bij de situatie van toen (3,2% loonsverhoging per 1 mei 2023), maar die nu onvoldoende blijkt door de hoge inflatie van de afgelopen tijd en die ook achterloopt bij andere zorgcao’s die recenter zijn afgesloten. De vakbonden verzochten VGN daarom begin dit jaar of werknemers in 2023 een extra loonsverhoging kunnen krijgen, bovenop de afspraken in de lopende cao.

Opnieuw in overleg

Er vonden meerdere overleggen plaats, maar helaas leidde dat niet tot overeenstemming. Het grootste bezwaar van FBZ was dat de VGN de salarisverhoging aanvankelijk na salarisschaal 45 wilde maximeren op een nominaal bedrag, waardoor de loonparagraaf voor veel zorgprofessionals te weinig verbetering bood. De onderhandelingen werden daarom tijdelijk opgeschort, maar vorige week kregen de bonden een nieuwe uitnodiging. Ze besloten daarop in te gaan, met de nadrukkelijke kanttekening dat er een beter voorstel moet komen dat een verbetering biedt voor álle zorgprofessionals.

Eindvoorstel

Op 30 mei kwamen de partijen weer bij elkaar. Na urenlang onderhandelen lukte het niet om tot overeenstemming te komen. De bonden wilden dat de extra salarisverhoging al op korte termijn zou ingaan om medewerkers voor inflatie te compenseren en niet pas aan het eind van dit jaar. Een ander punt van discussie was het verlengen van de looptijd van de cao, waardoor de loonruimte voor 2024 al zou worden vergeven. Daardoor kunnen er dan in 2024 geen andere verbeteringen worden afgesproken die geld kosten.

Uiteindelijk heeft de VGN nu het volgende eindvoorstel gedaan, bovenop de al gemaakte afspraken in de huidige cao:

  • Werknemers krijgen per 1 augustus 2023 een eenmalige uitkering van 300 euro bruto (voor parttimers geldt dit bedrag pro rata).
  • Werknemers krijgen per 1 december 2023 een structurele salarisverhoging van 6%.
  • Werknemers krijgen een eenmalige uitkering van 400 euro bruto (voor parttimers geldt dit bedrag pro rata).
  • Werknemers krijgen per 1 november 2024 een structurele salarisverhoging van 4%.
  • De looptijd van de huidige cao wordt verlengd tot 1 december 2024.

Reactie LAD

De LAD, die voor deze cao is aangesloten bij vakbond FBZ, vindt het bod niet optimaal vanwege de late ingangsdatum van de loonsverhogingen en de verlenging van de cao met tien maanden, maar is blij dat het is gelukt de loondifferentiatie van tafel te krijgen. “We hebben werkgevers expliciet gevraagd geen onderscheid te maken in de waardering van werknemers en zijn blij dat aan die oproep gehoor is gegeven”, aldus FBZ-onderhandelaar Maaike Langerak. Daarnaast staat er wel een bepaling in dat er mogelijk aanvullende afspraken kunnen worden gemaakt in 2024, wanneer hier vanwege de inflatie reden voor is en de werkgevers hier ook de financiële ruimte voor hebben.

Het LAD-bestuur buigt zich nu eerst over het eindbod, waarna LAD-leden zich hierover binnenkort kunnen uitspreken.