skip to Main Content

Wetswijziging voor werknemers bij overheidsinstelling

 

Werkt u in een umc, universiteit, GGD, ministerie of andere overheidsinstelling? Dan bent u in de meeste gevallen ambtenaar. Dit houdt in dat u, toen u in dienst trad, een brief heeft ontvangen van uw werkgever waarin u eenzijdig bent aangesteld (aanstellingsbesluit). Vanaf 1 januari 2020 gaat dit veranderen vanwege een nieuwe wet en krijgt u, net als andere werknemers in de zorg, een arbeidsovereenkomst.

Wetswijziging
Werknemers die in de overheidssector werken (en daaronder vallen ook umc’s, universiteiten en GGD’en) vallen nu onder het ambtenarenrecht en hebben meestal de status van ambtenaar. Dat betekent dat ze via een eenzijdig aanstellingsbesluit worden aangenomen en bij een arbeidsgeschil naar de bestuursrechter gaan. De Tweede Kamer heeft de wens om de positie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen met die van andere werknemers. Dat gaat gebeuren per 1 januari 2020, als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt ingevoerd.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2020?
Werknemers komen meteen onder het arbeidsrecht te vallen. Dat betekent dat werknemers op basis van een arbeidsovereenkomst worden aangenomen, die werknemer en werkgever beide tekenen. Daarnaast is bij een arbeidsgeschil niet langer de bestuursrechter, maar de kantonrechter in beeld. Dit is vanaf 1 januari 2020 in principe ook aan de orde voor werknemers die al dienst zijn.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
Bent u al in dienst, dan gebeurt de omzetting van een eenzijdig aanstellingsbesluit naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst van rechtswege. In feite hoeft de werkgever daarvoor niets te doen. In ons overleg met werkgeversorganisaties hebben we alvast gepleit voor heldere en tijdige communicatie. Wij verwachten dat de werkgever u per brief op de hoogte stelt en dat u dus geen nieuwe arbeidsovereenkomst hoeft te tekenen. Zodra hierover meer bekend is, zullen we dat uiteraard laten weten. Heeft u nu al vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij de juristen van ons Kennis- en dienstverleningscentrum via 088 – 13 44 112 of bureau@lad.nl. Voor meer informatie kunt u ook kijken op https://www.wnra.nl/wat-verandert-er.