skip to Main Content

Aandacht en geld voor zeggenschap

De hernieuwde governancecode voor de zorg en meer geld voor professionele zeggenschap betekenen een belangrijke stap vooruit om zorgprofessionals te betrekken bij het beleid van hun instelling.

Bij de behandeling van de begroting van VWS in de Tweede Kamer is 10 miljoen extra uitgetrokken voor zeggenschap voor zorgprofessionals. GroenLinks en de VVD dienden daarvoor een voorstel in. De partijen willen dat zorgverleners meedenken over het beleid in hun instelling, bijvoorbeeld als het gaat om terugdringen van werkdruk, inrichting van coronazorg of maatregelen om uitval en uitstroom van personeel te voorkomen. LAD/FBZ vraagt al langer aandacht voor meer professionele zeggenschap en is dan ook blij met deze ontwikkeling. In het SER-advies Aan de slag voor de zorg is hier al eerder aandacht voor gevraagd, maar nu is er dus ook geld beschikbaar om er echt werk van te maken.

Governancecode

Zorgprofessionals kunnen nu aan de slag met het opzetten van bijvoorbeeld een professionele adviesraad in hun instelling. Begin december hebben de brancheorganisaties in de zorg professionele zeggenschap opgenomen in hun herziene governancecode. Daarmee geven zij aan dit een belangrijk onderwerp te vinden. Met deze stellingname én het extra geld, kunnen instellingen er eigenlijk niet meer omheen. De nadruk vanuit de politiek ligt vooral op verplegenden en verzorgenden. Maar ook bepaalde groepen artsen, paramedici of ondersteunende werknemers zijn niet betrokken bij het beleid in hun instelling. Voor de LAD/FBZ is het daarom belangrijk dat álle beroepsgroepen meegenomen worden.