skip to Main Content

Cao Zorg van de Zaak

Eind mei 2018 werd een principeakkoord bereikt voor de allereerste Cao Zorg van de Zaak, die geldt voor alle werknemers die in dienst zijn van Zorg van de Zaak. Hieronder de afspraken uit de Cao Zorg van de zaak 2023.

Looptijd
1 januari 2024 tot en met 31 december 2025

Salarisverhoging

  • Werknemers ontvangen op 1 januari 2024 een structurele salarisverhoging van 4%.
  • Werknemers ontvangen op 1 juli 2024 een verdere verhoging van 1%.
  • Werknemers ontvangen in december 2024 een eenmalige uitkering naar ratio van maximaal 500 euro netto.
  • Werknemers ontvangen in 2025 een winstdelingsregeling die wordt uitgewerkt in 2024.
  • Werknemers ontvangen op 1 januari 2025 een structurele salarisverhoging van 3%.
  • Werknemers ontvangen op 1 september 2025 een verdere verhoging van 1%.

Standaard arbeidsduur

De gemiddelde arbeidsduur bedraagt bij een volledig dienstverband 40 uur per week.

Vakantieverlof

Het aantal vakantie-uren bedraagt 200 uur per jaar op fulltime basis. Van deze verlofuren zijn 160 uur als ‘wettelijk’ en 40 uur als ‘bovenwettelijk’ aan te merken.

Verdere belangrijkste cao-afspraken

  • De thuiswerkvergoeding wordt vanaf 2024 verhoogd van 2,15 euro naar 2,35 euro per thuiswerkdag. Voor 2025 geldt het fiscaal maximum dat voor 2024 door de overheid is vastgesteld.
  • De tijdelijke regeling voor reiskosten blijft geldig in 2024 en 2025. Voor zowel woon-werk als zakelijke kilometers krijg je een vergoeding van 28 cent per kilometer. Het belastingvrije bedrag wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar 23 cent waardoor er 5 cent bruto extra wordt uitbetaald.

Pensioen
Het is pensioen is ondergebracht bij PFZW.

Standaard of minimum-cao?
Deze cao is een minimum-cao. Van afspraken in een minimum-cao mag een werkgever niet in negatieve zin afwijken. Hij mag wel in positieve zin afwijken, dus ten gunste van de werknemer.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
In artikel 10:3 van de cao staat dat werknemers het lidmaatschap van één beroepsvereniging (zoals de LAD) mogen declareren met een maximum van 600 euro.

Cao-partijen

Werknemersorganisaties: LAD, De Unie en de werknemersvereniging Zorg van de Zaak

Werkgeversorganisatie: Zorg van de Zaak

Achtergrond
Zorg van de Zaak is de afgelopen jaren fors gegroeid. Het merendeel van deze groei komt door overnames van andere partijen. Hierdoor waren er uiteenlopende arbeidsvoorwaardenregelingen van toepassing. In 2017 is daarom het overleg gestart om te komen tot één Cao Zorg van de Zaak, met eenduidige arbeidsvoorwaarden. Uitgangspunt was dat alle medewerkers er met de cao op vooruitgaan. De cao is grotendeels gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling Zorg van de Zaak.