skip to Main Content

Ledenvoordelen

Als LAD-lid profiteert u van een breed pakket aan diensten en producten. Hieronder ziet u al onze ledenvoordelen op een rij.

Juridische dienstverlening
Heeft u vragen over uw arbeidsovereenkomst? Dreigt u in een arbeidsconflict te raken? Met dat soort vragen kunt u terecht bij het Kennis- en dienstverleningscentrum, een initiatief van de LAD en Federatie Medisch Specialisten. Het Kennis- en dienstverleningscentrum is hét loket voor vragen en advies op het gebied van arbeidszaken, pensioen, salaris en vergoeding, werkrooster en werkdruk, ziekte en arbeidsongeschiktheid, fusies en reorganisaties en opleidingsgeschillen. Als LAD-lid kunt u kosteloos voor 20 uur per jaar (coassistenten: 10 uur) gebruikmaken van deze dienstverlening. Lees er meer over

Gratis aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering
LAD-leden zijn gratis verzekerd voor aanvullende beroepsaansprakelijkheid. De LAD heeft deze verzekeringsdekking, inclusief een beperkte dekking voor particuliere aansprakelijkheid bij nevenfuncties, ondergebracht bij VvAA. Zo bent u als LAD-lid goed verzekerd. Lees er meer over

Collectieve belangenbehartiging

De LAD zit aan tafel bij een groot aantal cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen om uw belangen te vertegenwoordigen. In de meeste cao’s hebben we ook afspraken gemaakt over de vergoeding van de contributie van een beroeps-/belangenorganisatie, waardoor u vaak een (groot) deel van de LAD-contributie via uw werkgever kunt terug krijgen. Op die manier is lid zijn bijna of geheel gratis! Onze onderhandelaars onderhandelen verder ook op instellingsniveau over sociaal plannen, bijvoorbeeld als sprake is van een fusie of reorganisatie.

Financiële ledenservice

De LAD heeft voor haar leden een Financiële ledenservice opgezet, die is ondergebracht bij VvAA. Via de Financiële ledenservice kunt u gebruikmaken van een breed pakket aan diensten, die hieronder op een rij staan. Wilt u gebruikmaken van een van deze diensten? Kijk dan op vvaa.nl/lad voor meer informatie.

  • Korting op privé verzekeringen bij VvAA
  • Financieel advies en advies over al uw verzekeringen
  • 10% korting op het adviestarief voor persoonlijke financiële planning
  • Advies over starten in dienstverband of een eigen praktijk

LAD-magazine en nieuwsbrief

Als LAD-lid ontvangt u vier keer per jaar gratis het LAD-magazine en iedere twee weken onze digitale nieuwsbrief. Daarnaast houden we u via aanvullende mailings gericht op de hoogte van cao-ontwikkelingen die voor u relevant zijn.

Ondersteuning bij medezeggenschap

De LAD vindt het belangrijk dat artsen en zorgprofessionals betrokken zijn bij het beleid en de koers van hun instelling. Om die reden stimuleert de LAD haar leden om in een medezeggenschapsorgaan deel te nemen, zoals een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. De LAD informeert, ondersteunt en adviseert leden die in zo’n orgaan actief zijn. Lees er meer over

Belastingservice

Als LAD-lid kunt u gebruikmaken van de LAD-Belastingservice, waarbij u tegen een aantrekkelijk tarief het invullen van uw aangiftebiljet (en eventueel dat van uw partner) kunt uitbesteden aan VvAA. Voor de aangifte over belastingjaar 2018 kunt u zich tot 23 februari 2019 opgeven. Meer weten? Bekijk dan de spelregels.

Aansluiting bij KNMG

Wie arts is, is via het LAD-lidmaatschap ook automatisch aangesloten bij de KNMG. Dat betekent dat u iedere week Medisch Contact ontvangt en van de KNMG-dienstverlening gebruik kunt maken, zoals de Artseninfolijn. De Artseninfolijn ondersteunt artsen met juridische en medisch-ethische vragen, zoals beroepsgeheim, patiëntenrecht en euthanasie. Lees er meer over op de website van KNMG of neem contact op met de Artseninfolijn via 088 – 440 42 42 (bereikbaar op werkdagen van 09.30 tot 16.00 uur) of artseninfolijn@fed.knmg.nl