skip to Main Content

Ledenvoordelen

Als LAD-lid profiteert u van een breed pakket aan diensten en producten. Hieronder ziet u al onze ledenvoordelen op een rij.
Wilt u meer weten over de contributie? Ga dan naar onze Contributie-pagina.

Juridische dienstverlening en rechtsbijstand
Heeft u vragen over uw arbeidsovereenkomst? Dreigt u in een arbeidsconflict te raken? Met dat soort vragen kunt u terecht bij het Kennis- en dienstverleningscentrum, een initiatief van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD. U kunt als werknemer bij ons terecht met vragen op het gebied van arbeidszaken, pensioen, salaris en vergoeding, werkrooster en werkdruk, ziekte, arbeidsongeschiktheid, reorganisaties en opleidingsgeschillen. Als LAD-lid kunt u kosteloos voor 20 uur per jaar (coassistenten: 10 uur) gebruikmaken van deze juridische dienstverlening.
Naast werknemer bent u natuurlijk zorgverlener en u kunt ook in die hoedanigheid te maken krijgen met situaties waarin u behoefte heeft aan juridische ondersteuning. Denk aan een tuchtklacht, een strafzaak of een melding bij de Inspectie. Ook dan kunt u bij ons terecht en krijgt u via ons ondersteuning vanuit VvAA Rechtsbijstand. Voor deze zaken geldt overigens geen grens aan het aantal uren kosteloos advies. Lees er meer over

Gratis aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering
LAD-leden zijn gratis verzekerd voor aanvullende beroepsaansprakelijkheid. De LAD heeft deze verzekeringsdekking, inclusief een beperkte dekking voor particuliere aansprakelijkheid bij nevenfuncties, ondergebracht bij VvAA. Zo bent u als LAD-lid goed verzekerd. Lees er meer over

Collectieve belangenbehartiging

De LAD zit aan tafel bij een groot aantal cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen om uw belangen te vertegenwoordigen. In de meeste cao’s hebben we ook afspraken gemaakt over de vergoeding van de contributie van een beroeps-/belangenorganisatie, waardoor u vaak een (groot) deel van de LAD-contributie via uw werkgever terug kan vragen. Zie het overzicht. Op die manier is lid zijn bijna of geheel gratis! Onze onderhandelaars onderhandelen verder ook op instellingsniveau over sociaal plannen, bijvoorbeeld als sprake is van een fusie of reorganisatie.

Gratis kennismakingslidmaatschap VvAA

LAD leden die nog geen lid zijn van VvAA, komen in aanmerking voor een gratis kennismakingslidmaatschap van één jaar. Het kennismakingslidmaatschap gaat in op het moment van aanvragen en eindigt een jaar later. Voor studenten is het lidmaatschap gratis tot één jaar na het afstuderen. Twee maanden voordat het kennismakingslidmaatschap afloopt, vraagt VvAA u of u lid wilt blijven voor € 39 per jaar. Als u gebruik wilt maken van VvAA-diensten en -producten (waaronder de diensten en producten die vallen onder onze Financiële ledenservice), kan dat alleen als u lid bent van VvAA. Lees meer

Financiële ledenservice

De LAD heeft voor haar leden een Financiële ledenservice opgezet, die is ondergebracht bij VvAA. Via de Financiële ledenservice kunt u gebruikmaken van een breed pakket aan diensten, die hieronder op een rij staan. Wilt u gebruikmaken van een van deze diensten? Kijk dan op vvaa.nl/lad voor meer informatie.

  • 5% korting op particuliere schadeverzekeringen bij VvAA
  • 5% korting op de basisverzekering van VvAA en 12% korting op de aanvullende zorgverzekeringen
  • Financieel advies en advies over al uw verzekeringen
  • 10% korting op het adviestarief voor persoonlijke financiële planning
  • Advies over starten in dienstverband of een eigen praktijk

LAD-magazine en nieuwsbrief

Als LAD-lid ontvangt u vier keer per jaar gratis het LAD-magazine en iedere twee weken onze digitale nieuwsbrief. Daarnaast houden we u via aanvullende mailings gericht op de hoogte van cao-ontwikkelingen die voor u relevant zijn.

Ondersteuning bij medezeggenschap

De LAD vindt het belangrijk dat artsen en zorgprofessionals betrokken zijn bij het beleid en de koers van hun instelling. Om die reden stimuleert de LAD haar leden om in een medezeggenschapsorgaan deel te nemen, zoals een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. De LAD informeert, ondersteunt en adviseert leden die in zo’n orgaan actief zijn. Lees er meer over

Aansluiting bij KNMG

Wie arts is, is via het LAD-lidmaatschap ook automatisch aangesloten bij de KNMG. Dat betekent dat u iedere week Medisch Contact ontvangt en van de KNMG-dienstverlening gebruik kunt maken, zoals de Artseninfolijn. De Artseninfolijn ondersteunt artsen met juridische en medisch-ethische vragen, zoals beroepsgeheim, patiëntenrecht en euthanasie. Lees er meer over op de website van KNMG of neem contact op met de Artseninfolijn via 088 – 440 42 42 (bereikbaar op werkdagen van 09.30 tot 16.00 uur) of artseninfolijn@fed.knmg.nl