skip to Main Content

Ledenvoordelen

Als LAD-lid profiteer je van een breed pakket aan diensten en producten. Hieronder zie je al onze ledenvoordelen op een rij.
Wil je meer weten over de contributie? Ga dan naar onze Contributie-pagina.

Juridische dienstverlening en rechtsbijstand
Heb je vragen over je arbeidsovereenkomst? Dreig je in een arbeidsconflict te raken? Met dat soort vragen kun je terecht bij het Kennis- en dienstverleningscentrum, een initiatief van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD. Je kunt als werknemer bij ons terecht met vragen op het gebied van arbeidszaken, pensioen, salaris en vergoeding, werkrooster en werkdruk, ziekte, arbeidsongeschiktheid, reorganisaties en opleidingsgeschillen. Als LAD-lid kun je kosteloos voor 20 uur per jaar (coassistenten: 10 uur) gebruikmaken van deze juridische dienstverlening.
Naast werknemer bent je natuurlijk zorgverlener en je kunt ook in die hoedanigheid te maken krijgen met situaties waarin je behoefte heeft aan juridische ondersteuning. Denk aan een tuchtklacht, een strafzaak of een melding bij de Inspectie. Ook dan kun je bij ons terecht en krijg je via ons ondersteuning vanuit VvAA Rechtsbijstand. Voor deze zaken geldt overigens geen grens aan het aantal uren kosteloos advies. Lees er meer over

Gratis aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering
LAD-leden zijn gratis verzekerd voor aanvullende beroepsaansprakelijkheid. De LAD heeft deze verzekeringsdekking, inclusief een beperkte dekking voor particuliere aansprakelijkheid bij nevenfuncties, ondergebracht bij VvAA. Zo ben je als LAD-lid goed verzekerd. Lees er meer over

Collectieve belangenbehartiging

De LAD zit aan tafel bij een groot aantal cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen om je belangen te vertegenwoordigen. In de meeste cao’s hebben we ook afspraken gemaakt over de vergoeding van de contributie van een beroeps-/belangenorganisatie, waardoor je vaak een (groot) deel van de LAD-contributie via je werkgever terug kan vragen. Zie het overzicht. Op die manier is lid zijn bijna of geheel gratis! Onze onderhandelaars onderhandelen verder ook op instellingsniveau over sociaal plannen, bijvoorbeeld als sprake is van een fusie of reorganisatie.

Gratis kennismakingslidmaatschap VvAA

LAD leden die nog geen lid zijn van VvAA, komen in aanmerking voor een gratis kennismakingslidmaatschap van één jaar. Het kennismakingslidmaatschap gaat in op het moment van aanvragen en eindigt een jaar later. Voor studenten is het lidmaatschap gratis tot één jaar na het afstuderen. Twee maanden voordat het kennismakingslidmaatschap afloopt, vraagt VvAA je of je lid wilt blijven voor € 39 per jaar. Als je gebruik wilt maken van VvAA-diensten en -producten (waaronder de diensten en producten die vallen onder onze Financiële ledenservice), kan dat alleen als je lid bent van VvAA. Lees meer

Financiële ledenservice

De LAD heeft voor haar leden een Financiële ledenservice opgezet, die is ondergebracht bij VvAA. Via de Financiële ledenservice kun je gebruikmaken van een breed pakket aan diensten, die hieronder op een rij staan. Wil je gebruikmaken van een van deze diensten? Kijk dan op vvaa.nl/lad voor meer informatie.

  • 5% korting op particuliere schadeverzekeringen bij VvAA
  • 5% korting op de basisverzekering van VvAA en 12% korting op de aanvullende zorgverzekeringen
  • Financieel advies en advies over al je verzekeringen
  • 10% korting op het adviestarief voor persoonlijke financiële planning
  • Advies over starten in dienstverband of een eigen praktijk

LAD-magazine en nieuwsbrief

Als LAD-lid ontvang je vier keer per jaar gratis het LAD-magazine en iedere twee weken onze digitale nieuwsbrief. Daarnaast houden we je via aanvullende mailings gericht op de hoogte van cao-ontwikkelingen die voor jou relevant zijn.

Ondersteuning bij medezeggenschap

De LAD vindt het belangrijk dat artsen en zorgprofessionals betrokken zijn bij het beleid en de koers van hun instelling. Om die reden stimuleert de LAD haar leden om in een medezeggenschapsorgaan deel te nemen, zoals een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. De LAD informeert, ondersteunt en adviseert leden die in zo’n orgaan actief zijn. Lees er meer over

Aansluiting bij KNMG

Wie arts is, is via het LAD-lidmaatschap ook automatisch aangesloten bij de KNMG. Dat betekent dat je iedere week Medisch Contact ontvangt en van de KNMG-dienstverlening gebruik kunt maken, zoals de Artseninfolijn. De Artseninfolijn ondersteunt artsen met juridische en medisch-ethische vragen, zoals beroepsgeheim, patiëntenrecht en euthanasie. Lees er meer over op de website van KNMG of neem contact op met de Artseninfolijn via 088 – 440 42 42 (bereikbaar op werkdagen van 09.30 tot 16.00 uur) of artseninfolijn@fed.knmg.nl