skip to Main Content

Cao’s en sociaal plannen

De LAD zit aan tafel bij een groot aantal cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen, om de belangen van (aankomende) artsen en een aantal aanverwante beroepsgroepen te vertegenwoordigen. Hieronder staan alle cao’s. Daarnaast onderhandelen onze onderhandelaars ook op instellingsniveau over sociaal plannen, bijvoorbeeld als sprake is van een fusie of reorganisatie.

AMS

Voor medisch specialisten in dienst van een algemeen ziekenhuis geldt de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband (AMS).

Lees meer

Cao Arbo Unie

Voor de werknemers van Arbo Unie geldt de Cao Arbo Unie. Het gaat om ruim 900 werknemers. De huidige cao geldt voor 2022.

Lees meer

Hoe verloopt een cao-proces?

De cao-infographic geeft weer hoe een cao-proces in het algemeen verloopt en welke rol LAD-leden hierbij hebben.

Download infographic

Gehandicaptenzorg

Cao Gehandicaptenzorg

De Cao Gehandicaptenzorg geldt voor werknemers die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorgsector. Het gaat om 190.000 werknemers.

Lees meer

Cao Gezondheidscentra en AHG

InEen heeft de Cao Gezondheidscentra, die voor de 4.500 werknemers in gezondheidscentra gold, opgezegd per 1 maart 2019.

Lees meer

Cao GGZ

Voor werknemers van ggz-instellingen die zijn aangesloten bij de Nederlandse ggz geldt de Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het gaat om 89.000 werknemers.

Lees meer

Cao Hidha

Voor huisartsen die in dienst zijn van een huisarts geldt de Cao Hidha (Huisarts in dienst bij een huisarts). Het gaat om ca. 1.000 huisartsen.

Lees meer

Cao Huisartsen in Loondienst

De LAD onderhandelt met werkgeversorganisaties InEen en LHV over een toekomstbestendige cao voor alle huisartsen in loondienst.

Lees meer

Cao Jeugdzorg

De Cao Jeugdzorg geldt voor werknemers in dienst van een jeugdzorgorganisatie die onder de Wet op de Jeugdzorg valt. Het gaat om 33.000 werknemers.

Lees meer

Cao NU

Voor werknemers bij een Nederlandse universiteit geldt de Cao Nederlandse Universiteiten (NU). Het gaat om zo’n 64.000 werknemers.

Lees meer

Cao SBOH

Artsen in opleiding in dienst bij SBOH, vallen onder de Cao SBOH. Het gaat om aios huisarts- en ouderengeneeskunde, aios-AVG, aios M+G en aios forensische geneeskunde.

Lees meer

Cao UMC (incl. HAMS)

Voor de ruim 80.000 umc-werknemers geldt de Cao UMC. Voor academisch medisch specialisten geldt de HAMS (Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten), die deel uitmaakt van de cao.

Lees meer

Cao VVT

Voor werknemers in dienst van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg geldt de Cao VVT. Het gaat om ongeveer 470.000 werknemers.

Lees meer

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen geldt voor 225.000 werknemers in dienst bij een werkgever die lid is van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Voor medisch specialisten in dienstverband geldt de AMS.

Lees meer

Cao Zorg van de Zaak

In 2018 kwam de allereerste Cao Zorg van de Zaak tot stand. Deze cao geldt voor alle werknemers die in dienst zijn van Zorg van de Zaak.

Lees meer