skip to Main Content

Juridisch advies

 

Heb je vragen over je arbeidsovereenkomst? Heb je een geschil over je opleiding? Gaat jouw instelling fuseren en vraag je je af of je belangen wel goed zijn meegewogen? Met deze en ander juridische vragen kun je terecht bij het Kennis- en dienstverleningscentrum van de LAD en de Federatie Medisch Specialisten. Iedereen die lid is van de LAD kan een beroep op ons doen.

Wat doen wij?

Het Kennis- en dienstverleningscentrum is hét loket voor vragen en advies/rechtsbijstand op het gebied van arbeidszaken, bijvoorbeeld bij ontslag, arbeidsconflicten, pensioen, salaris en vergoeding, arbeidstijden, ziekte en arbeidsongeschiktheid, fusies en reorganisaties, herregistratieproblematiek en opleidingsgeschillen.

Indien nodig staan onze juristen je bij in juridische procedures bij de rechter en/of geschillencommissies. Op grond van je lidmaatschap heb je niet alleen recht op rechtsbijstand bij de lagere rechters, maar ook in hoger beroep en cassatie bij de Hoge Raad. In alle gevallen geldt dat er een redelijke kans op succes moet zijn.

Daarnaast geven we informatie en advies bij het opzetten van een vereniging van zorgprofessionals. Mede dankzij de samenwerking met de Federatie hebben we bovendien expertise over een aantal gezondheidsrechtelijke onderwerpen, zoals functioneren, klachtenregelingen, visitaties en gedragscodes. Medisch specialisten kunnen van deze expertise gebruikmaken. Individuele vragen van medisch specialisten over gezondheidsrechtelijke onderwerpen worden door de Federatie beantwoord. Bij individuele vragen van andere artsen over gezondheidsrechtelijk onderwerpen kunnen wij doorverwijzen naar andere partijen.

Medisch specialisten in dienstverband en andere artsen in dienstverband krijgen rechtsbijstand bij tuchtklachten en begeleiding bij eventuele onderzoeken vanuit de IGJ.

Verder kun je ook bij ons terecht als je als zorgverlener behoefte hebt aan juridische ondersteuning, bijvoorbeeld bij een tuchtklacht, een strafzaak of een melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De LAD heeft voor dat soort situaties een overeenkomst gesloten met VvAA Rechtsbijstand.

Wie zijn wij?

Bij het Kennis- en dienstverleningscentrum werken 17 medewerkers, waaronder (v.l.n.r.:) Fatima Madani, Maartje van Asch, Alexander Crijns en Harmen Huijgen. Maak kennis met al onze medewerkers.

     

Lees meer over wat we doen:

Waarin onderscheiden wij ons?

Jaarlijks behandelen wij ongeveer 2.200 juridische vragen. Onze juristen zijn op de hoogte van laatste wet- en regelgeving en weten precies wat je rechten (en plichten) zijn. Maar wat onze dienstverlening vooral onderscheidt van bijvoorbeeld advocatenkantoren, is dat wij weten wat er speelt in de dagelijkse praktijk van artsen en andere zorgprofessionals in dienstverband en vanwege de expertise van onze beleidsadviseurs en onderhandelaars ook nauw betrokken zijn bij beleidsregels en andere afspraken. Daardoor kunnen wij je goed ondersteunen bij bijvoorbeeld arbeidsconflicten, opleidingsgeschillen en re-integratietrajecten. Zodat je zo goed mogelijk kunt blijven doen wat je wilt doen: de beste zorg geven.

Wat kost onze dienstverlening?

Iedereen die is lid is van de LAD, De Jonge Specialist of is aangesloten bij de Federatie, kan kosteloos voor 20 uur per jaar (voor coassistenten geldt 10 uur per jaar) juridische dienstverlening krijgen op het gebied van het arbeidsrecht in de ruimste zin van het woord. Als de rechtsbijstand meer uren vereist, wordt een uurtarief van € 100,- exclusief btw gehanteerd.

Voor rechtsbijstand op het gebied van klacht-, tucht- en strafrecht geldt dit maximum niet. Voor rechtsbijstand op het gebied van klacht-, tucht- en strafrecht geldt dat een jurist van VvAA de zaak in behandeling neemt en daarbij geldt dit urenmaximum niet. Uiteraard zijn er wel polisvoorwaarden van toepassing.

Bekijk ook de voorwaarden voor informatie, advies en bijstand door het Kennis-en dienstverleningscentrum.

Actuele vraag aan onze juristen


Van mijn werkgever heb ik gehoord dat er niet van de cao afgeweken mag worden. Klopt dat?
Individuele arbeidsovereenkomsten vallen, in veel gevallen, onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Dat betekent dat de arbeidsvoorwaarden voor een grote doelgroep gezamenlijk zijn geregeld. Of je van een cao mag afwijken, hangt af van het karakter van de cao. We leggen hieronder uit hoe dat zit. Lees meer