skip to Main Content

Medisch specialist aan zet

Medisch specialisten hebben met de komst van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) een stevigere positie gekregen in de ziekenhuisorganisatie. Ze kunnen zich verenigen in een Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD) en met de raad van bestuur afspraken maken, bijvoorbeeld over de financiering, kwaliteit en veiligheid van de zorg.

De afspraken uit de AMS kwamen in de praktijk aanvankelijk echter moeizaam van de grond, omdat medisch specialisten en raden van bestuur soms lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan in de pensioenaftoppingsdiscussie. Sinds dat dossier eind 2017 definitief gesloten is en op 1 januari 2018 de nieuwe AMS van kracht is, is de weg eindelijk vrij om de afspraken uit de AMS invulling te geven. Om VMSD-bestuurders te ondersteunen bij het pakken van hun nieuwe rol, zijn de Federatie Medisch Specialisten en de LAD samen het project ‘Medisch specialist in dienstverband georganiseerd aan zet’ gestart.

Wat willen de LAD en Federatie?

De LAD en Federatie vinden het belangrijk dat medisch specialisten in dienstverband worden betrokken bij de ziekenhuisorganisatie, omdat ze samen met hun raad van bestuur verantwoordelijk zijn voor de zorg aan patiënten. Om te zorgen dat deze verantwoordelijkheidsverdeling van de grond komt, kunnen medisch specialisten zich verenigen in een VMSD, die de spreekbuis is voor de raad van bestuur. De VMSD kan met de raad van bestuur afspraken maken over gezond en veilig werken, door inzichtelijk te maken wat de beschikbare capaciteit is en in gesprek te gaan over wat medisch specialisten in een jaar kunnen leveren. Daarnaast kunnen de VMSD en raad van bestuur afspraken maken over de kwaliteit, productie en doelmatigheid van de zorg. Ook moet een VMSD worden betrokken bij onderhandelingen met zorgverzekeraars. Om VMSD-bestuurders hierbij te ondersteunen, is het project ‘Medisch specialist in dienstverband georganiseerd aan zet’ gestart.

Wat doen de LAD en Federatie?

  • Op 4 juli 2017 heeft een startbijeenkomst van het project plaatsgevonden voor bestuurders/voorzitters van VMSD’s en medische staven. Tijdens deze bijeenkomst is een stappenplan gepresenteerd, dat begint met het opzetten van een VMSD en dat eindigt met het maken van prestatieafspraken om de pensioenaftoppingsteruggave op 100% te krijgen. Dit stappenplan, evenals andere documenten, vind je onderaan deze pagina onder ‘Documenten’.
  • In het najaar van 2017 zijn regiobijeenkomsten georganiseerd voor VMSD-bestuurders.
  • Samen met de Academie voor Medisch Specialisten is de tweedaagse training ‘U én uw VMSD in positie’ ontwikkeld, die ingaat op vier aspecten: de belangrijkste AMS-bepalingen (en de interpretatie daarvan in de praktijk), de ziekenhuisfinanciering en -bekostiging, besturen op niveau en onderhandelingsvaardigheden. De training wordt in 2019 gegeven op 18/15 oktober. Kijk voor meer informatie op de website van de Academie.
  • De LAD en Federatie adviseren VMSD’s ook op instellingsniveau.

Wat betekent dat voor jou?

Als je inspraak wilt hebben op je rooster of wilt meebeslissen over de capaciteit van de zorg, dan is het belangrijk dat je als volwaardig gesprekspartner aan tafel zit bij de raad van bestuur. Via de project ondersteunen we je daarbij.