skip to Main Content

Aftrap onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg

 

Omdat de huidige cao eind maart afloopt, zijn afgelopen tijd de voorbereidingen gestart voor de nieuwe cao. Zo heeft de achterban van LAD/FBZ veel input geleverd, die onlangs met de cao-klankbordgroep is besproken. Op 4 februari kwamen cao-partijen (werkgeversorganisatie VGN en werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91) voor het eerst bijeen.

Tijdens de eerste bijeenkomst is nader kennisgemaakt met nieuwe leden in de delegaties van werknemers en de werkgeversorganisatie. Verder is uitgebreid gesproken over ontwikkelingen en de arbeidsmarkt in de sector. Vervolgens is op hoofdlijnen verkend wat ieders bespreekpunten voor de nieuwe cao zijn. Tenslotte zijn procesafspraken gemaakt voor de volgende onderhandelingen.

Op 5 maart a.s. gaan de onderhandelingen inhoudelijk van start. Dan gaan de cao-partijen met elkaar in gesprek over de punten waarover ze afspraken willen maken in de nieuwe cao.