skip to Main Content

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2022 vastgesteld

De LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2022 vastgesteld, dat de basis vormt voor cao-onderhandelingen die volgend jaar starten. Het Arbeidsvoorwaardenbeleid bevat focuspunten die de drie speerpunten van de LAD raken: goede arbeidsvoorwaarden, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief.

Een paar highlights uit het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2022:

  • De LAD zet in op een loonsverhoging van ten minste 3,5%.
  • Verdere differentiatie in arbeidsvoorwaardenverbetering op basis van inkomen is wat de LAD betreft uitgesloten.
  • De LAD wil een vast contract voor alle werknemers die dat willen.
  • Stijgende pensioenpremies moeten worden gecompenseerd.
  • Er moet voldoende hersteltijd in roosters komen.
  • De ‘veelurencultuur’ moet worden aangepakt.
  • De werkdruk moet omlaag.

Meer lezen? Bekijk het Arbeidsvoorwaardenbeleid.