skip to Main Content

Bod voor nieuwe Cao UMC teleurstellend

Tijdens de vijfde overlegronde op vrijdag 17 november deed de NFU een bod voor een nieuwe Cao UMC. Volgens de vijf werknemersorganisaties, waaronder de LAD, doet het bod geen recht aan de inspanningen die zorgprofessionals in umc’s iedere dag leveren. Op 7 december praten de cao-partijen verder.

De NFU wil een cao met een looptijd van een jaar en biedt per 1 juli 2024 een loonsverhoging van 2% met een maximum van 123,12 euro per maand. Daarnaast bevat het bod een regeling om verlof te sparen en krijgen umc-werknemers bij de invulling van diensten voorrang boven extern ingehuurde krachten. Verder wil de werkgeversorganisatie een generatieregeling invoeren en een regeling voor het woon-werkverkeer uitwerken.

Reactie LAD

Volgens de LAD en de andere werknemersorganisaties komt het bod niet in de buurt van hun wensen. De LAD vindt dat er oog moet zijn voor de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van umc-werknemers. We pleiten onder andere voor een hogere TOD, een verbeterde vergoeding voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten en een herziening van de arbeidsduur van arts-assistenten en medisch specialisten. Ook vindt de LAD dat iedere umc-werknemer een reële loonstijging verdient en dat de invloed van artsen en andere zorgprofessionals goed moet worden geborgd. Van die voorstellen is in het bod van de NFU te weinig terug te zien.

De vijf werknemersorganisaties komen op korte termijn met een eigen voorstel richting de werkgevers. Op 7 december is er een nieuwe cao-onderhandeling gepland waarin het overleg wordt voortgezet.