skip to Main Content

Nieuwe Cao Arbo Unie is een feit

Een ruime meerderheid van de LAD-leden en van de leden van de andere werknemersorganisaties heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Arbo Unie. Dat betekent dat de nieuwe cao voor 2021 nu formeel is vastgesteld. Medewerkers bij Arbo Unie krijgen onder meer een salarisverhoging van 1,6% en een thuiswerkvergoeding van € 2,50 per thuiswerkdag.

Afspraken onderhandelingsresultaat

  • De nieuwe cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
  • Medewerkers krijgen vanaf 1 juli 2020 een loonsverhoging van 1,6%. Deze verhoging wordt met terugwerkende kracht uitbetaald met de salarisbetaling van 24 maart.
  • Omdat het salaris omhooggaat, wordt er ook meer premie afgedragen voor het pensioen van werknemers. Over de maanden juli tot en met december 2020 kan PFZW de pensioenafdracht echter niet met terugwerkende kracht aanpassen. Daarom zal Arbo Unie het werkgeversdeel van de pensioenpremie over die maanden rechtstreeks aan medewerkers uitbetalen. Ook dat gebeurt met de salarisbetaling in de maand maart.
  • Per 1 januari 2021 krijgen medewerkers een thuiswerkvergoeding van € 2,50 per thuiswerkdag. Dit bedrag ligt 25 procent hoger dan het bedrag dat het NIBUD (Nationaal Instituut Budgetvoorlichting) adviseert. Bij de salarisbetaling in de maand april wordt deze vergoeding uitbetaald over de eerste maanden van 2021. Daarna zal de vergoeding per kwartaal worden uitbetaald.
  • In 2018 is al een keer de afspraak gemaakt om een nieuw functiehuis en loongebouw te ontwikkelen, maar die afspraak is om diverse redenen nooit uitgewerkt. Dat wordt nu alsnog opgepakt.

Meer weten? Lees dan het volledige onderhandelingsresultaat.
De afspraken uit het resultaat worden uitgewerkt in een definitieve cao-tekst, die binnenkort op onze site wordt gepubliceerd.