skip to Main Content

Cao Hidha: enkele tarieven gewijzigd

 

Per 1 januari 2019 is een aantal cao-tarieven voor de Hidha gewijzigd. In dit bericht leest u wat er verandert op het gebied van persoonlijke kosten, de werkgeversbijdragen in ziektekostenverzekering en in de ANW-vergoedingen.

Persoonlijke kosten

In 2019 geldt een maximum budget voor persoonlijke kosten van € 4.358,36 (in 2018: € 4.292,68). Een werknemer heeft per jaar recht op een vast bedrag, ongeacht de omvang van het dienstverband, van € 2.309,86 (in 2018: € 2.275,05). Naar rato van het dienstverband kan aanspraak worden gemaakt op een variabel bedrag van maximaal € 2.048,50 (in 2018: € 2.017,64).

Ziektekosten

De werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering stijgt van € 17,17 in 2018 naar € 17,43 in 2019.

Indexering

Voor de indexering wordt met een referteperiode van oktober – oktober gerekend. Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) over de periode oktober 2017 – oktober 2018 is 1,53 procent. Meer informatie hierover leest u op de website van het CBS.

ANW

De ANW-vergoeding aan werkgevers is per 1 januari 2019: € 76,57 (in 2018: € 73,37). Daarmee wordt de dienstenvergoeding voor Hidha’s per januari 2019 € 59,26 bruto (in 2018: € 57,91).

Cao-onderhandelingen

De onderhandelingen over de nieuwe Cao Hidha gaan binnenkort van start. Hidha’s die lid zijn van de LAD, hebben via een mailing een uitnodiging ontvangen om input te geven voor de LAD-inzet.
Bekijk hier de volledige Cao Hidha.