skip to Main Content

Cao Hidha: gewijzigde vergoedingen en tarieven voor hidha’s

Met ingang van 1 januari 2023 wijzigt een aantal cao-vergoedingen/tarieven voor de Hidha’s. Wat wijzigt op het gebied van persoonlijke kosten, de werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering, de ANW-vergoedingen en de reiskostenvergoeding? Een overzicht.

Verhoogd budget persoonlijke kosten

In 2023 geldt een budget voor persoonlijke kosten van maximaal € 5.282,11 (dit was € 4.620,06 in 2022). Dit budget bestaat uit een vast- en een variabeldeel. Als Hidha heb je jaarlijks recht op een vast bedrag (ongeacht de omvang van je dienstverband, van € 2.799,43 (was € 2.448,55 in 2022). Het variabele bedrag (naar rato van je dienstverband) wordt maximaal € 2.482,68 (was € 2.171,51 in 2022).

Hogere werkgeversbijdrage ziektekosten

De werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering gaat omhoog van € 18,47 in 2022 naar € 21,12 in 2023.

Dienstenvergoeding aangepast

De dienstenvergoeding voor Hidha’s wordt per januari 2023 € 66,72 bruto (was: € 61,97). De LHV en de LAD zijn nog in overleg over de nieuwe, verhoogde en gedifferentieerde ANW-tarieven die ingaan als het ANW-actieplan in de regio wordt geïmplementeerd. Dit zal niet eerder zijn dan 1 april 2023.

Indexering volgens CBS

Voor de indexering is gerekend met een referteperiode van oktober t/m oktober. Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) over de periode oktober 2021-oktober 2022 is 14,33 procent. Kijk op de site van het CBS voor meer info.