skip to Main Content

Cao SBOH 2020 een feit: ruime meerderheid stemt in

 

Afgelopen weken konden de aios die vallen onder de Cao SBOH hun stem uitbrengen over het onderhandelaarsakkoord dat de LAD en SBOH op 18 mei sloten. Veel aios hebben hun stem uitgebracht en een zeer ruime meerderheid stemde in met de afspraken uit het akkoord. Met hun instemming is de nieuwe cao een feit. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2020 en loopt tot en met 31 december 2020.

De SBOH heeft bij de LAD aangegeven alles op alles te zetten om de afgesproken salarisverhoging nog deze maand in de administratie door te voeren, inclusief de nabetaling over de eerste vijf maanden van 2020.

Belangrijkste resultaten

  • Een structurele salarisverhoging van 2,7% per 1 juni 2020, en een nabetaling van 2,7% over de maanden januari tot en met mei 2020 voor alle aios.
  • Een verhoging van de structurele eindejaarsuitkering vanaf 2020 met 0,4%.
  • In september 2020 spreken wij verder over enkele belangrijke thema’s uit de inzetten voor de onderhandelingen die nu niet aan bod zijn gekomen in dit beperkte akkoord, zodat deze onderwerpen voor 2021 wél onderdeel kunnen uitmaken van het cao-akkoord. Het gaat in ieder geval om de thema’s ‘arbeidsduur en diensten tijdens stages’ en ‘onkostenvergoedingen’.
  • Aios m&g zijn recentelijk toegetreden tot de cao. In dit akkoord zijn voor deze groep een aantal specifieke punten opgenomen.

Download hier het hele onderhandelaarsakkoord.