skip to Main Content

Cao SBOH: verkleinen verschillen arbeidsvoorwaarden tussen aios nu geen onderdeel van de onderhandelingen

De LAD heeft in het najaar een aantal keer overlegd met werkgever SBOH over een nieuwe Cao SBOH vanaf 2024. De onderhandelingen zijn enerzijds gericht op reguliere verbetering van arbeidsvoorwaarden en, alhoewel het nog onzeker was dat het geld hiervoor in 2024 beschikbaar zou komen, stond anderzijds ook bespreking van de uitkomsten van het vergelijkingsonderzoek van de SBOH op de agenda.

Uit het SBOH-onderzoek bleek verschil in primaire arbeidsvoorwaarden tussen aios onder de Cao SBOH en andere aios. De LAD had dit punt bij de start van de onderhandelingen ingebracht om het geconstateerde verschil in arbeidsvoorwaarden te kunnen verkleinen met aios die kiezen voor een andere specialisatie.

Beslissing uitgesteld

In antwoord op het verzoek van de SBOH heeft minister Kuijpers echter intussen aangegeven dat het demissionaire Kabinet nog geen beslissing zal nemen over het verzoek van SBOH over meer geld voor de betreffende aios. Daarbij speelt ook mee dat hij de uitkomsten van het onderzoek van het Capaciteitsorgaan wil afwachten over de beweegredenen van basisartsen om al dan niet te kiezen voor een vervolgopleiding. Bovendien wijst Kuijpers er ook op dat er op maandbasis wel een lager salaris is onder de Cao SBOH, maar dat dit anders wordt als je het salaris berekent op basis van het aantal gewerkte uren per week. Hierover is mogelijk een verdere verdiepingsslag nodig. Dit alles betekent dat het nieuwe Kabinet een beslissing zal nemen over dit onderwerp.

Vervolgonderhandelingen

Dat betekent dus ook dat dit punt nog niet meegenomen kan worden tijdens de huidige onderhandelingen, maar in de toekomst aan de onderhandelingstafel terugkomt, wanneer bekend zal zijn wat het nieuwe Kabinet hierover besluit. Tijdens de volgende onderhandelingsronden in december zal dus louter gesproken worden over de overige punten van de LAD-inzet, zoals:

  • Een reguliere salarisverhoging.
  • Afspraken om werk en privé goed met elkaar te kunnen combineren.
  • Betere vergoeding van onkosten en reiskosten.
  • Oplossen van knelpunten rond de klinische stage.
  • Vergroening van arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld door het stimuleren van duurzame keuzes op het gebied van reizen.
  • Toevoegen van aios forensische geneeskunde en aios verslavingsgeneeskunde aan de werkingssfeer van de cao.

Op 7 en 18 december zijn nog twee overleggen gepland. De LAD onderhandelt over deze cao met de SBOH als werkgever van aios huisarts-, ouderen- en verslavingsgeneeskunde, aios-VG, aios M+G en aios forensische geneeskunde. Bij deze onderhandelingen is een afvaardiging van de verschillende aios-verenigingen aanwezig.