skip to Main Content

Cao-tekst Nederlandse Universiteiten anticipeert op Wnra

In verband met de inwerkingtreding van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) per januari 2020, zijn werknemersorganisaties AC/LAD/FBZ, FNV, CNV Overheid, VAWO/CMHF en werkgeversorganisatie VSNU (Vereniging van Nederlandse Universiteiten) een aangepaste cao-tekst overeengekomen. Deze geldt vanaf 31 december 2019 tot en met 31 december 2020.

Aanleiding voor de tekstuele aanpassingen is de Wnra zodat de Cao Nederlandse Universiteiten (NU) 2017-2019 hiermee in overeenstemming is. Het betreft een technische vertaling van de Cao NU 2017-2019. Het gaat om technische en juridische wijzigingen, niet om inhoudelijke vernieuwingen.
Daarmee gaan cao-partijen ook aan de slag. Er is afgesproken om zo spoedig mogelijk tot een nieuwe inhoudelijke Cao NU te komen.
De aangepaste tekst van de Cao NU is van kracht vanaf 31 december 2019 totdat cao-partijen een nieuwe inhoudelijke Cao NU zijn overeengekomen.

Principeakkoord Cao NU 2019-2020