skip to Main Content

Daisy Ooms benoemd in de LAD-ledenraad in cluster 3

Daisy Ooms is benoemd tot lid van de LAD-ledenraad in cluster 3, dat het sociaal domein (bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen M+G, overige sociaal geneeskundigen en artsen werkzaam in het sociaal domein) vertegenwoordigt.

Daisy licht haar motivatie om lid te worden van de ledenraad toe: “Ik ben werkzaam als senior adviseur bij de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) binnen het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en tevens bestuurslid van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering.

Ik heb vanuit een brede blik interesse in de thema’s waar de LAD zich voor inzet: arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten. Eerdere ervaring op deze thema’s heb ik opgedaan als lid van de Ondernemingsraad Veiligheidsregio Kennemerland en tijdens mijn dienstverband bij KLM Health Services.

Binnen de ledenraad wil ik me sterk maken voor passende arbeidsvoorwaarden van artsen en medisch specialisten werkzaam in loondienst binnen het sociaal domein. In vergelijking met specialisten in andere sectoren ligt de salariëring van sociaal geneeskundigen doorgaans aanzienlijk lager, wat ik als een risico zie voor de aantrekkelijkheid van het vakgebied en duurzaam behoud van artsen binnen de sector. Doorgroeimogelijkheden zijn beperkt en de toename van het aantal zzp’ers kan leiden tot scheve verhoudingen op de werkvloer. Ik hoop me binnen de ledenraad in te kunnen zetten voor een rechtvaardige belasting en beloning van mijn beroepsgroep.”

We heten Daisy van harte welkom in de ledenraad ban de LAD en kijken uit naar haar bijdrage de komende jaren.