skip to Main Content

Definitief akkoord verlenging Cao VVT

De achterbannen van vakbonden LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91 en werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de verlenging van de Cao VVT van 1 september tot en met 31 december 2021. Dit betekent dat er een definitief akkoord is dat in werking treedt vanaf 1 september. De belangrijkste punten uit dit akkoord zijn de regeling stoppen met werken na 45 jaar en het BalansBudget.

Uitwerking

Zodra de teksten van het resultaat door de verschillende cao-partijen zijn uitgewerkt en geaccordeerd, wordt de cao aangemeld bij het ministerie van SZW. Vervolgens wordt voor deze cao een algemeen verbindend verklaring (AVV) aangevraagd, zodat ook werkgevers die niet bij werkgeversorganisatie ActiZ of Zorgthuisnl zijn aangesloten de cao moeten toepassen. Dit AVV-proces duurt naar verwachting enkele maanden. Op het moment dat de cao-teksten gereed zijn, naar verwachting eind augustus, publiceren we deze op de website van FBZ.
Zorgprofessionals worden de komende tijd nader geïnformeerd over hoe ze gebruik kunnen maken van de regeling om te stoppen met 45 jaar.

Volgende cao

In het akkoord staat ook dat vakbonden en werkgeversorganisaties in september gesprekken starten over een meerjarige cao vanaf 1 januari 2022. Daarin willen de partijen onder meer bezien hoe de achterstand van lonen in de zorg ten opzichte van de markt kan verbeteren. Ook wordt er dan gesproken over een thuiswerkregeling, medezeggenschap en professionele ruimte.

Bekijk hier het akkoord