skip to Main Content

Definitieve tekst Cao Arbo Unie 2023 gepubliceerd

De afspraken uit het eindbod voor een betere Cao Arbo Unie 2023 zijn uitgewerkt in een definitieve cao-tekst. Deze is nu als pdf beschikbaar. Werknemers hebben onder meer een salarisverhoging en een eenmalige bruto-uitkering ontvangen. Ook de thuiswerkvergoeding, eindejaarsuitkering en reiskostenvergoeding zijn verhoogd. De cao voor de ruim 900 bedrijfsartsen loopt tot en met 31 december 2023. 

De belangrijkste afspraken

  • Per 1 januari 2023 ontvingen werknemers een salarisverhoging van 4% met een nominale ondergrens van € 150,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.
  • De eindejaarsuitkering is verhoogd van 3,0% naar 3,5%.
  • Per 1 januari 2023 ontvingen werknemers een eenmalige bruto-uitkering van € 1.500 bij een fulltime dienstverband en naar rato van de datum dat ze in dienst zijn getreden.
  • De thuiswerkvergoeding is per 1 januari 2023 verhoogd naar € 2,13 per werkdag.
  • De onbelaste reiskostenvergoeding is verhoogd naar € 0,21 per kilometer.

Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbo Unie sloot een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering af voor medewerkers die langdurig arbeidsongeschikt zijn. De verzekering geeft een aanvulling op het inkomen tot 70% van het laatstverdiende salaris. De premie wordt volledig door de werkgever betaald.

Bekijk de tekst van de nieuwe cao.