skip to Main Content

Definitieve tekst nieuwe Cao Jeugdzorg 2021-2023

Cao-partijen bij de jeugdzorg hebben overeenstemming bereikt over de tekst van de nieuwe Cao Jeugdzorg 2021-2023. De achterbannen van cao-partijen stemden in mei in met de cao-afspraken in het onderhandelaarsakkoord. De cao is inmiddels met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 ingegaan.

In de cao-tekst zijn de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord uitgewerkt, waaronder een structurele loonsverhoging voor zowel 2021, 2022 als 2023, het versterken van de autonomie van de werknemer, verhoging van de kilometervergoeding voor zakelijke reizen, het terugdringen van de werkdruk en afspraken over een generatieregeling. Er zijn aanvullend afspraken gemaakt over het doorvoeren van de loonsverhoging per 2021 omdat dit administratief en belastingtechnisch moeilijk bleek te regelen. Daarom hebben cao-partijen in overleg de volgende afspraken gemaakt:

  • De 2% loonsverhoging over 2021 wordt in 2022 als een eenmalige uitkering uitbetaald, inclusief eindejaarsuitkering, vakantietoeslag en arbeidsmarkttoeslag.
  • Je hebt recht op een eenmalige uitkering als je in 2021 onder de Cao Jeugdzorg heeft gewerkt. Heb je een gedeelte van 2021 of heel 2021 voor een andere werkgever gewerkt? Dan betaalt je vorige werkgever de eenmalige uitkering. Je nieuwe werkgever hoeft dan niets over 2021 te betalen.
  • Volgens de cao-afspraken is de loonsverhoging voor 2022 eerst een stijging van 2% en daarna een stijging van 3%. Samen is dit een loonsverhoging van 5,06%
    per 1 januari 2022. In de nieuwe salaristabellen van de Cao Jeugdzorg is deze verhoging opgenomen.

Bekijk de volledige Cao Jeugdzorg 2021-2023