skip to Main Content

Eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit in aantocht

Vandaag roepen werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV Zorg & Welzijn, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn op tot een landelijke ‘ziekenhuisstaking’ op 20 november. Dit doen zij vanwege het uitblijven van een goede cao voor 200.000 ziekenhuismedewerkers in Nederland.

Het is de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis dat dit gebeurt. De komende tijd zullen de werknemersorganisaties met ziekenhuismedewerkers in de actiecomités in gesprek gaan over hun deelname. Zij verwachten dat minimaal de helft van de ziekenhuizen op 20 november hun deuren gaan sluiten voor niet-spoedeisende zaken.

Zondagsdienst

Sinds de gesprekken aan de cao-tafel begin juni zijn beëindigd, hebben sinds juli al 25 ziekenhuizen 24 uur lang zondagsdiensten gedraaid, de ‘stakingsvariant voor ziekenhuizen’. Honderden afdelingen, zoals operatiekamers, radiologie, verpleegafdelingen, facilitaire dienst en laboratoria, sluiten dan 24 uur hun deuren voor niet-spoedeisende zaken.

Goede afspraken

Werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV Zorg & Welzijn, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn willen een goede cao voor ziekenhuismedewerkers met een goede structurele loonsverhoging voor 2019 en een extra toeslag op loon wanneer medewerkers last-minute worden opgeroepen om te werken. Ook willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.

Verslechteringen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) bood in het laatste informele overleg een eenmalige (naar rato dienstverband) van bruto € 1.000,- voor 2019, 4% op 1 januari 2020 en 4% op 1 januari 2021. Dat is een gemiddelde structurele loonsverhoging van 2,8% over de looptijd van 34 maanden. Bovendien wil de NVZ verslechteringen doorvoeren zoals het stoppen met de werkgeversbijdrage van de ziektekostenverzekering; dit kost medewerkers tussen de 200 en 400 euro netto per jaar. Tevens willen zij de loondoorbetaling bij ziekte verlagen van 100% naar 90%.

Er vallen 200.000 medewerkers onder de cao ziekenhuizen. Deze werken verspreid over 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra in Nederland. De cao ziekenhuizen verliep op 31 maart 2019.

Wie kunnen aan de landelijke stakingsdag meedoen?

Alle werknemers in algemene ziekenhuizen die onder de Cao Ziekenhuizen vallen, kunnen meedoen aan de landelijke zondagsdienst. Medisch specialisten kunnen formeel niet meedoen omdat zij een eigen arbeidsvoorwaardenregeling hebben (Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten), maar ze hebben zich tot nu toe steeds solidair getoond met de acties. De LAD adviseert hen dat ook op 20 november te doen.
Werknemers kunnen alleen onder regie van een lokaal actiecomité meedoen aan de acties. Bent u LAD-lid, valt u onder de Cao Ziekenhuizen en wilt u meedoen op 20 november? Informeer dan allereerst binnen uw ziekenhuis of er een actiecomité is; zo niet, neem dan met ons op.