skip to Main Content

Het effect van coaching uitgelicht in het nieuwe LAD-magazine

Meer dan duizend medisch specialisten (in opleiding) hebben de afgelopen vijf jaar deelgenomen aan het coachingsprogramma van Challenge & Support. De resultaten zijn veelbelovend en de ‘beweging’ is nog lang niet klaar, vertellen kinderarts-hematoloog Anne de Pagter en kinderarts Laila van der Heijden in het nieuwe LAD-magazine.

Challenge & Support ging in 2017 als pilot van start voor de kinderartsen (in opleiding) in het Erasmus MC en LUMC. Wie wil, kon meedoen en kreeg dan zes coachingsgesprekken in tien maanden tijd. De resultaten van de pilot bleken veelbelovend. “De artsen die hebben meegedaan, kregen een betere werk-privébalans, konden beter omgaan met stress en ervaarden meer autonomie. Ze konden dus makkelijker omgaan met de hoge werkdruk en wisten ook sneller te herkennen wanneer ze een hulpbron moeten inschakelen”, vertelt De Pagter in het LAD-magazine.

Na de pilot meldden diverse andere vakgroepen zich aan, ook uit andere ziekenhuizen. Intussen hebben meer dan duizend medisch specialisten en aios de meerwaarde van coaching leren kennen, meent Van der Heijden. “Ons doel is dat het vanzelfsprekend wordt om professionele en persoonlijke ontwikkeling als onderdeel van je loopbaan te zien. Waarbij we ons natuurlijk realiseren dat coaching slechts een middel is, op een palet van andere ondersteuningsvormen, zoals intervisie en peer support.”
De Pagter en Van der Heijden benadrukken dat Challenge & Support nog lang niet ‘af’ is. De ambitie is om het programma dit jaar onder te brengen in een onafhankelijke stichting.

Medische Adviesraad

Het nieuwe magazine bevat daarnaast een interview met drie artsen en de algemeen directeur van Hecht (bestaande uit GGD Hollands Midden, RAV Hollands Midden, GHOR Hollands Midden en het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden). Zij doen mee aan het project Gezond en veilig werken van de LAD en hebben onlangs een Medische Adviesraad opgericht. Acht artsen zitten nu regelmatig aan tafel bij de directie om mee te denken over strategische beslissingen, een gezond werkklimaat en het medische beleid. “In ziekenhuizen en ggz-instellingen zijn medische staven al heel gebruikelijk, maar bij GGD’en nog niet, terwijl de behoefte bij ons heel groot was. We wilden onze inspraak formeel regelen en dat is nu gelukt”, aldus jeugdarts Ingrid van Oosterhout.

Nieuwe columnist

Het LAD-magazine bevat verder een interview met huisarts Frans Derksen over empathie in de spreekkamer, een interview met aios kinder- en jeugdpsychiatrie Charlotte Boateng én de eerste column van onze nieuwe columnist Inoek Koopmans, anios interne geneeskunde. Zij neemt lezers de komende twee jaar mee in haar zoektocht om haar weg te vinden als kersverse dokter.

Bekijk het nieuwe LAD-magazine