skip to Main Content

Eindbod Jeugdzorg Nederland onder de maat: LAD/FBZ legt voorstel voor aan leden

De onderhandelingen over een nieuwe Cao Jeugdzorg zijn op een cruciaal punt aangekomen. Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland heeft de werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV en CNV een eindvoorstel voorgelegd dat geen recht doet aan de koopkrachtval waarmee medewerkers te maken hebben. Dit eindvoorstel draagt bij aan de aantrekkelijkheid voor medewerkers om over te stappen naar een andere sector. De werknemersorganisaties vinden het eindbod onverantwoord. Medewerkers leveren wegens jarenlange structurele uitholling al te lang in op inkomsten, werkdruk en veiligheid.

Er zit veel licht tussen de eis van de werknemersorganisaties en het eindbod van de werkgevers. De pijn zit hem voornamelijk in de compensatie van de inflatie over 2023. Medewerkers hebben in de huidige cao alleen op 1 januari dit jaar 3% loonsverhoging gekregen. Vanwege de gestegen prijzen betekent dit een enorm koopkrachtverlies. Dat moet volgens de werknemersorganisaties gecompenseerd worden met extra loon in de komende cao. Maar daar willen de werkgevers niet aan meewerken.

Loonsverhoging

In 2024 willen de werknemersorganisaties een loonsverhoging van minimaal 10% voor alle medewerkers (dat is inclusief inflatiecorrectie voor 2023). De werkgever wil echter niet verder gaan dan 6,7%. Over 2025 zijn de werkgevers bereid 3,5% meer te betalen en vanaf april 2025 een automatische prijscompensatie (APC) in te voeren met een plafond van 2% en een einddatum. De werknemersorganisaties willen er 5% bij en kunnen akkoord gaan met de APC met prijsplafond, mits er dan wel een goed werkdrukakkoord ligt.

Minimumloon en behoudschalen

Eens zijn de partijen het wel over het afschaffen van de laagste schalen en een minimumuurloon, dat kan naar 15 euro. De reiskosten voor woonwerk-verkeer kunnen naar 23 cent per kilometer. Bij de werknemersorganisaties is er bereidheid te praten over een verhoging van 2% in de laatste treden voor iedereen die aan het einde van de loonschaal zit. Dit is bedoeld om een extra uitloop te geven en zo ervaren krachten te behouden.

Terug naar leden

De ruim 30.000 jeugdzorgmedewerkers die onder deze cao vallen ontvangen binnenkort een mailing waarin ze kunnen aangeven of ze akkoord gaan met het loon-eindbod. Als dat het geval is, moet er nog worden onderhandeld over werkdruk, vitaliteit en veiligheid. Zo niet, dan beraden de werknemersorganisaties zich op acties.