skip to Main Content

Eindbod voor tussentijdse salarisverhoging Cao Hidha

Na een traject van intensieve en constructieve overleggen tussen de LAD en de LHV over een inflatiecorrectie in het kader van de Cao Hidha, heeft de LHV een eindbod gedaan voor een tussentijdse salarisverhoging voor de Hidha’s.

Het eindbod omvat een extra structurele tussentijdse salarisverhoging van 4% per 1 november 2023 en een eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering 2023 met 2,5%. Deze verhogingen komen boven op de lopende cao-afspraken van de Cao Hidha die nog tot en met 30 april 2024 loopt.

Hoe verder?

LAD-leden die onder de Cao Hidha vallen, hebben een mailing ontvangen om hun stem uit te brengen. Stemmen kan tot 9 november.
Heb je de mailing onverhoopt niet ontvangen? Stuur dan een mail naar bureau@lad.nl.