skip to Main Content

Er is een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten 

Zowel de achterban van LAD/FBZ als de leden van de andere bonden stemden in met het onderhandelingsresultaat dat we eind juni bereikten samen met de andere vakbonden FNV, CNV en Aob met werkgeversorganisatie Universiteiten van Nederland. Daarmee is de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten 2023-2024 voor de 64.000 universiteitswerknemers rond. De cao gaat met terugwerkende kracht per 1 april 2023 in.

Onderhandelaar Robert Barendse: “De instemming van de leden bevestigt dat we afspraken gemaakt hebben waar iedereen wat aan heeft. Conform de cao zien alle universiteitswerknemers op korte termijn een loonsverhoging tegemoet.”

Wat zijn de belangrijkste cao-resultaten?

  • Loonparagraaf: Per 1 augustus krijgen alle universiteitswerknemers een structurele loonsverhoging van 9%. Ze ontvangen dat met het salaris van september.
    Ze ontvangen daarnaast een eenmalige bruto uitkering naar rato van het dienstverband. Vanaf schaal 10 bedraagt de uitkering 800 euro, tot en met schaal 9 is dit 1000 euro en voor medewerkers met een minimumloon is er een eenmalige uitkering van 1200 euro.
  • Loopbaanperspectief: Conform de cao komen er meer vaste banen voor docenten en wordt het aantal tijdelijke contracten teruggeschroefd. Dit moet 300 nieuwe vaste banen opleveren.
  • Eindejaarsuitkering: De eindejaarsuitkering wordt met ingang van 2023 eerder (in november) uitbetaald.

Bekijk de afspraken in het onderhandelingsresultaat