skip to Main Content

Eric de Kruif herbenoemd in ledenraad

SEH-arts Eric de Kruif is herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar als ledenraadslid van de LAD. Zijn eerste termijn loopt in april af, Hij heeft aangegeven graag nog voor een tweede termijn zitting te willen nemen en stelde zich opnieuw verkiesbaar. Aangezien er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, is hij nu automatisch benoemd.

Over Eric

De Kruif is ledenraadslid in cluster 1,waarin medisch specialisten, anios, arts-onderzoekers en overige artsen in perifere ziekenhuizen en umc’s of ggz-instellingen worden vertegenwoordigd.

Hij is SEH-arts in het Flevoziekenhuis en maakt zich hard voor de ontwikkelingen en redelijkerwijs navolging van arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is hij voorstander van een duurzame inzetbaarheid en veilig werken voor iedere werknemer en op iedere leeftijd.

‘Op een verantwoorde wijze zorgen voor de patiënt, collega’s én jezelf is in ieders belang’, aldus De Kruif.

Over de ledenraad LAD

De LAD vertegenwoordigt veel verschillende artsengroepen, waaronder huisartsen, medisch specialisten, artsen Maatschappij + Gezondheid, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten. Om te zorgen dat we voor al die verschillende leden van toegevoegde waarde blijven, heeft de LAD vijf jaar geleden een ledenraad ingesteld. De ledenraadsleden praten en brainstormen vier keer per jaar over de koers en strategie van de LAD. Zo garandeert de LAD dat de (langetermijn)doelstellingen aansluiten op de behoefte van leden. Een ledenraadslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is eenmaal herkiesbaar.

Bekijk meer informatie over de samenstelling van de LAD-ledenraad.