skip to Main Content

Cao-partijen Gehandicaptenzorg verkennen mogelijkheden extra loonsverhoging

De LAD/FBZ heeft samen met de andere vakbonden (FNV, CNV en NU’91) twee verkennende gesprekken gevoerd met werkgeversorganisatie VGN over een extra loonsverhoging voor werknemers in de gehandicaptenzorg. Vanwege de inflatie zitten veel werknemers financieel in een lastig parket. De cao-partijen willen daarom kijken of het mogelijk is om tussentijds iets extra’s te doen.

In maart vorig jaar bereikten de cao-partijen een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg, die loopt tot en met 31 januari 2024. Daarin werd een loonsverhoging afgesproken die paste bij de situatie van toen, maar die nu onvoldoende blijkt te zijn door de hoge inflatie van de afgelopen tijd. De vakbonden hebben VGN daarom verzocht of werknemers in 2023 een extra loonsverhoging kunnen krijgen, bovenop de afspraken in de lopende cao. De gesprekken hierover hebben nog niet geleid tot een concrete uitkomst, omdat VGN nog wil onderzoeken hoe groot de financiële ruimte is. Vervolgens bespreken de vakbonden met VGN hoe die het beste kan worden aangewend. Het gesprek wordt in mei vervolgd.