skip to Main Content

Extra overlegronde op 1 juni voor nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten zijn in volle gang. De cao-partijen kwamen maandag 8 mei voor de vijfde keer samen en hadden gehoopt met elkaar tot een resultaat te komen. Ondanks vooruitgang op een aantal punten is nog een zesde onderhandelingsronde nodig. Met name over vaste contracten en loonsverhoging zijn concretere afspraken nodig. Daarom is er op 1 juni een zesde onderhandelingsronde gepland.

Voortgang

Afgelopen periode zijn twee cao-werkgroepen aan de slag gegaan met vijf hoofdthema’s. In de eerste cao-werkgroep is gesproken over ‘meer vaste contracten’ voor docenten. Het is belangrijk dat structureel werk ook een vast contract betekent. Het gaat er om dit zo concreet mogelijk vast te leggen in cao-afspraken. In de tweede werkgroep zijn verdere stappen gezet rondom afspraken over werkdruk, het vitaliteitspact, een maatwerkregeling voor eerder uittreden, het functiecontract en diverse vormen van verlof.

Daarnaast is óók behoud van koopkracht van belang. Nu is het aan werkgevers om ons voldoende tegemoet te komen op deze onderwerpen.

Er moet een goed totaalpakket komen

Met de andere bonden spannen we ons in om 1 juni tot een totaalpakket aan afspraken te komen voor een goede Cao Nederlandse Universiteiten.

Extra overlegronde op 1 juni voor nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

Tekst voor deze pagina…