skip to Main Content

Forse stappen gezet in overleg Cao UMC

Vakbonden FNV, FBZ, LAD en CNV hebben op donderdag 18 januari samen met de NFU stappen gezet om te komen tot een nieuwe Cao UMC. Wij vinden het belangrijk dat er een resultaat komt waarbij alle 80.000 umc-werknemers er qua arbeidsvoorwaarden op vooruitgaan. Want alleen samen kan je in een umc het verschil maken in goede patiëntenzorg. 

De belangrijkste onderwerpen die nu op tafel liggen, zijn:

  • loon (onze insteek is een salarisverhoging per 1 januari 2024 te realiseren);
  • reis- en parkeerkosten;
  • BAC-diensten;
  • extra vrije tijd;
  • een goed generatiebeleid voor iedereen.

We hebben op 18 januari een marathonbijeenkomst gehad waarbij intensief met elkaar is gekeken hoe wij nader tot elkaar kunnen komen. We hebben goede hoop dat we bij een volgend overleg tot een resultaat kunnen komen en hopen dat ook de werkgevers die ambitie hebben.
Wij komen op 12 februari opnieuw bij elkaar en gaan ervan uit dat wij dan met een gezamenlijk resultaat naar buiten komen.