skip to Main Content

Gezocht: deelnemers klankbordgroep pensioen

Het pensioenstelsel in Nederland wordt de komende jaren hervormd. Sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) nemen de komende tijd belangrijke beslissingen over hoe het nieuwe stelsel er precies komt uit te zien. LAD/FBZ praat daar ook over mee binnen pensioenfonds PFZW en maakt daarbij graag gebruik van de input van artsen. We zoeken daarom twee of drie artsen, die pensioen opbouwen bij pensioenfonds PFZW en die in een klankbordgroep willen meepraten en -denken over pensioen.

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde die – zolang u werkt – grote invloed heeft op uw netto inkomen, en na uw pensioendatum bepaalt hoeveel geld u heeft om van te leven. Het pensioenakkoord en de overgang naar een nieuw pensioenstelsel brengen veel veranderingen met zich mee. Zo is het de bedoeling dat het stelsel transparanter wordt (het wordt inzichtelijker wat er tot nu toe is opgebouwd) maar ook beweeglijker (het pensioen stijgt sneller als het economisch beter gaat, en daalt sneller als het economisch minder gaat). De nieuwe Pensioenwet gaat naar verwachting in 2023 in. Voordat deze nieuwe wet ingaat, moeten vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen – waaronder PFZW – nog heel veel keuzes maken over de nieuwe pensioenregeling. Die voorbereidingen lopen nu.

Klankbordgroep pensioen

LAD/FBZ zit bij pensioenfonds PFZW in de commissie arbeidsvoorwaarden pensioen (CAP) aan tafel om beslissingen te maken die goed aansluiten bij de wensen en behoeften van de zorgprofessionals die we vertegenwoordigen. Uiteindelijk leggen we de keuzes die de CAP maakt in een transitieplan voor aan de achterban van LAD/FBZ. Om de richting zo goed mogelijk te maken, starten we speciaal voor het thema pensioen een klankbordgroep. Als lid van de klankbordgroep is het aan u de taak mee te denken over deze transitie ten behoeve van uw beroepsgroep en sector. Dit doen we via (digitale) bijeenkomsten. We houden de leden van de klankbordgroep bovendien goed op de hoogte van ontwikkelingen via de e-mail of een WhatsApp-groep. Interesse? Mail dan naar bureau@lad.nl.

Het streven is om de klankbordgroep in december te laten starten.

Belangstelling?

Aanmelden kan via dit formulier direct bij FBZ. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar bureau@lad.nl.